Naško KRIŽNAR

Objavil stanka, dne Čet, 17/11/2005 - 09:06.


Naško KRIŽNAR, izr. prof. dr., znanstveni svétnik Rojen leta 1943 v Ljubljani. Etnologijo in arheologijo je končal na Filozofski fakulteti UL l. 1970. Od l. 1972 do 1983 je delal kot kustos etnolog v Goriškem muzeju v Novi Gorici. Od l. 1983 je zaposlen pri Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, sprva kot vodja Avdiovizualnega laboratorij, od l. 1999 je sodelavec raziskovalnega programa Etnološko raziskovanje kulture v Sloveniji in zamejstvu in vodja sekcije Avdiovizualni laboratorij ISN.

V obdobju od 1985 do 1990 je bil glavni in odgovorni urednik Glasnika Slovenskega etnološkega društva. Doktorat UL l. 1996. Kot gostujoči docent je predaval Vizualno antropologijo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, zdaj predava Vizualne raziskave na FHŠ UP v Kopru in Vizualno antropologijo v okviru Medfakultetnega podiplomskega magistrskega študija na FDV. Vsako leto vodi Poletno šolo vizualnega v Novi Gorici.

 

Je član mednarodne Komisije za vizualno antropologijo pri IUAES (International union of anthropological and ethnological sciences).

Nagrade: Nagrada za najboljši kratki film na Festivalu slovenskega filma v Portorožu 2001, in leta 2002 v Kielu na mednarodnem festivalu CineArchea, za najboljši arheološki kratki film Piščalka o znameniti arheološki najdbi iz Divjih bab. Murkova nagrada 2005.

Tekoče raziskave:

Vizualni prostor kulture – izbrana poglavja.
Vizualni krogi Slovenije, priprava in urejanje digitaliziranega video arhiva na svetovnem spletu.

Izbrane objave:
1982 Slovenski etnološki film - Filmografija 1905-1980. Ljubljana.
1996 Vizualne raziskave v etnologiji. Ljubljana.
1997 Etnološki film med tradicijo in vizijo (Ur.). Ljubljana.
1999 Vizualna kultura (Ur.). Ljubljana.
2002 Vizualni rokopisi. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2002, 31, 1, str. 159-190.
2003 Filmska dejavnost dveh duhovnikov. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj. 32, 2, str. 227-256, ilustr.
2003 Po sledovih Murkovih fotografij. V: Murkova epocha slovanské filologie. Praha: Slovanský ústav: Euroslavica, str. 101-114.
2005 Vizualna kultura v vizualni antropologiji. Teorija in praksa, 2-3, str. 332-344.
2007 Portfolio of ethnographic film, visual anthropology and visual research in Slovenia. Vis. anthropol. rev., spring 2007, vol. 23, no. 1. Los Angeles, 2007, str. 100-103.
2007 Meeting visual anthropology in transit countries : Slovenian case. V: ENGELBRECHT, Beate (ur.). Memories of the origins of ethnographic film, (Menschen - Wissen - Medien, Bd. 1). Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2007, str. 397-403.
2009 Primorska v zgodnji kinematografiji po drugi svetovni vojni. Arhivi, 2009, letn. 32, št. 1, str. 53-63.
2009 Ljubljana je filmana. V: Etnologija in regije. Ljubljana. Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah. (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva) Slovensko etnološko društvo, Ljubljana. Str. 125-133.
2010 Živa kulturna dediščina se predstavi.  Slovensko etnološko društvo, Ljubljana.

Tel. : +386 (0)1 4706 343

Faks: +386 (0)1 4255 253
E-pošta:

nasko@zrc-sazu.si

SICRIS