TRADITIONES, 43/3/4-1, 2014

Submitted by stanka on Fri, 04/07/2014 - 09:45.
 
DOI: 10.3986/Traditio2014430301
(PDF )
 
Naslov/Title In Search of Lost Volunteering (Iskanje izgubljenega prostovoljenja)
Avtor/Author Dan Podjed 

Izvleček

Raznoliki pogledi v tematskem bloku Traditiones prispevajo po eni strani k širitvi pojma prostovoljstvo, po drugi strani pa k njegovemu uveljavljanju in utrjevanju. Na ta način se širijo tudi meje družbenega sveta, v katerem živimo, in kognitivni domet ljudi v skupnostih, ki skušajo razumeti, zakaj posamezniki, pa tudi organizacije in neformalne skupnosti doma in na tujem, počnejo nekaj, od česar vsaj navidez nimajo koristi.

Abstract 

The different approaches presented in this thematic section of Traditiones help broaden the concept of volunteerism, but also establish and reinforce its importance, which enables us to expand the limits of the social world that we live in, and increase the cognitive range of people in communities that strive to understand why individuals, as well as organisations and informal communities at home and abroad, do something that seemingly does not benefit them.

Ključne besede prostovoljec, altruizem, vzajemnost, solidarnost, egoizem, dajanje

Keywords volunteer, altruism, mutuality, solidarity, egoism, giving

 
Viri/References

Bezjak, Simona and Eva Klemenčič, Learning Active Citizenship through Volunteering in Compulsory Basic Education in Slovenia. Traditiones 43 (3). DOI: 10.3986/Traditio2014430304.
Fikfak, Jurij. 2014. How to become a volunteer. Traditiones 43 (3). DOI: 10.3986/Traditio2014430307.
Halba, Bénédicte. 2014. Volunteering: From Altruism to Otherness. Traditiones 43 (3). DOI: 10.3986/Traditio2014430305.
Hayakawa, Tomoko. 2014. Selfish Giving? Volunteering Motivations and the Morality of Giving.
Traditiones 43 (3). DOI: 10.3986/Traditio2014430302.
Godelier, Maurice. 2006 (1996). Uganka daru. Ljubljana: Študentska založba.
Mauss, Marcel. 1996 (1923/1924). Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: Studia Humanitatis.
Mauss, Marcel. 2002 (1923/1924). The Gift. London and New York: Routledge.
Mowen, John C., in Harish Sujan. 2005. Volunteer Behaviour: A Hierarchical Model Approach for Investigating Its Trait and Functional Motive Antecendents. Journal of Consumer Psychology 15(2): 170–182.
Penner, Louis A. 2002. Dispositional and Organizational Influences on Sustained Volunteerism: An Interactionist Perspective. Journal of Social Issues 58(3): 447–467.
Podjed, Dan. 2014. Being Seen, Being Good: How Observation Influences Driving Habits. Traditiones 43 (3). DOI: 10.3986/Traditio2014430306.
Puckering, Joe. 2014. The Gift of Volunteering and the Virtues of Self-Love: an Anthropological Perspective. Traditiones 43 (3). DOI: 10.3986/Traditio2014430303.
Wilson John. 2000. Volunteering. Annual Review of Sociology 26(1): 215–240.