TRADITIONES • 39/2 • 2010

Submitted by stanka on Fri, 17/02/2012 - 11:56.

RAZGLEDI IN RAZPRAVE / ARTICLES AND ESSAYS

Gabriela Kilianova, Dreams as Communication Method between the Living and the Dead. Ethnographic Case Study from Slovakia (Sanje kot metoda komunikacije med živimi in mrtvimi. Etnografska študija slovaškega primera)

Mila Santova, Stela Nenova, Bulgarian Culture Houses (Bolgarske hiše kulture)

Valentina Ganeva–Raycheva, Ethnological Ideas and Approaches in Bulgarian Folklore Studies (Etnološke ideje in pristopi v bolgarskih folklorističnih raziskavah)

Vesna Godina, O indigenizaciji modernizacije in modernosti (Indigenization of Modernization and of Modernity)

Božidar Jezernik, Sekularne vsebine dveh verskih praznikov. Dan reformacije in Dan spomina na mrtve (Secular content in two religious festivity. Reformation Day, Commemoration Day of the Dead)

Katja Hrobat, Vaška struktura v ustnem izročilu in ritualih na Krasu (The Village Space Structure Oral Tradition and Rituals of Karst)

Dan Podjed, Organizacijski kristal. Karizmatični vodja kot pobudnik prostovoljstva v organizaciji (Organization Crystal. Carismatic Leader as the Founder of Volontership in Organization)

Marija Klobčar, Zvrstnost slovenskih ljudskih pesmi.Refleksija pesemskega razvoja ali pogledov nanj (Genrefication of Slovenian Folksongs: A Reflection, or Views on their Development)

Gregor Strle in Matija Marolt, Etnomuza. Digitalni multimedijski arhiv slovenskih ljudskih pesmi, glasbe in plesa (Ethnomuse: Multimedia Digital Archive of Slovenian Folk Song, Music, and Dance Collections)

POROČILA O DOGODKIH IN KNJIGAH / REPORTS AND BOOK REVIEWS