Traditiones • 33/1 • 2004

Submitted by stanka on Tue, 04/01/2011 - 10:32.


DOI: 10.3986/Traditio2004330109       (PDF )
 
Naslov/Title
Con le cicale da Corinto all’Istria e infine presso i fiumi Vipacco – Isonzo – Natisone. Collegamenti semantici
 
Avtor/Author
Milko Matičetov
 
Izvleček
Od Korintske ožine v Grčiji, čez kopensko Makedonijo, Črno Goro in Dubrovnik spremljamo nekaj škržadjih semantičnih povezav do Istre in Vipave – Soče – Nadiže. 

Abstract

Prendendo le mosse da una poesiola neogreca d’ ispirazione folklorica (benchè di autore – V. Rotas – oriundo dell’ Istmo), dedicata alla cicala, presentiamo alcuni parallelismi semantici emersi nella Macedonia continentale, in Montenegro e a Dubrovnik fino all’ Istria, nonchè tra gli sloveni in riva al Vipacco, oltre l’ Isonzo e il Natisone.
 
Ključne besede
imenoslovje, semantika, Cicada orni L., škržad, cicala, tzitzikas

Keywords

Terminologia, semantica, Cicada orni L., cicala, škržad, tzitzikas
 
Viri/References
Anakreon* (ali kdo od učencev)*
Škržadu [danes premoremo kar sedem slovenskih prevodov, najnovejši je v ŠA** 598*].
Anita*
Epitaf murnu in škržadu. Primorska srečanja 249: 61.
Aristofan*
Ptiči in škržad. Primorska srečanja 249: 69.
Bašo (prev. Ch. Shigemori - Bučar), Škržadji glasovi. Primorska srečanja 231–2: 531.
Bourelly, M.*
Škržad in mravlja. Primorska srečanja 249: 69.
Bržan, A.
Dva haikuja: Pesem škržada; Škržadíca. Primorska srečanja 249: 69.
Faure, M. (prev. M. Javoršek)
Čas škržadov. Primorska srečanja 231–2: 590.
Škržadova smrt. Primorska srečanja 231–2: 589.
Garcia Lorca, F. (prev. N. Košir)
Škržad. Primorska srečanja 231–2: 589.
Gogala, M. in M. Matičetov
Novo o škržadih. Škržadja antologija 2***: 71–74.
Hébrard, F.*
O čem nam baja škržad. Primorska srečanja 231–2: 594.
Heziod (prev. K. Gantar)
Kadar cvete osat in poje škržad. Primorska srečanja 249: 60.
Longos*
Preganjani škržad v zavetju pri Hloi. Primorska srečanja 231–2: 592.
Matičetov M.
Titonove metamorfoze v podobi in besedi. Primorska srečanja 231–2: 592–3.
Škržad v umetnosti, ne samo besedni. Primorska srečanja 222–3: 746.
Veliki škržadar. Kras 36 (nov.), 1999: 32.
Škržadja pravda. Fontana 29–30, 1999: 133.
Devinski škržak. V: Bogataj, J. idr. (ur.), Kolesar s Filozofske. Ljubljana, Filozofska fakulteta 2000 (Županičeva knjižnica 4): 15–20.
Matičetova, M. in V.
Giosuè Carducci in škržadi. Primorski dnevnik, 26. 8. 1999.
Nazor, V.*
Škržad. Primorska srečanja 249: 64.
Pagnol, M. (prev. M. Javoršek)
Škržad. Primorska srečanja 231–2: 590.
Platon (prev. G. Kocijančič)
Odkod je prišel rod škržadov. Primorska srečanja 231–2: 592.
Sinisgalli, L. (prev. J. Milič)
Pesem za škržada. Primorska srečanja 249: 68.
Zlobec, C.
Opomba. V: Samo ta dan imam. Ljubljana 2000: 105–6.