TRADITIONES • 38/2 • 2009

Submitted by stanka on Tue, 02/11/2010 - 09:15.


EUROPE. IMAGINATION & PRACTICES
EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE
 
Jurij Fikfak, Europe. Imagination & Practices. Introduction I. (Evropa. Imaginacija in prakse. Uvod I.)
Maria Vivod, Europe, The (Un)Capturable: Introduction II. (Evropa, (ne)ujemljiva. Uvod
II.)
Thomas Wolfe, Europe and Its Scholarlv Communities (Evropa in njene znanstvene skupnosti)
Ullrich Kockel, Corning Home to Europe: Travels and Travails in a Lost Continent (Priti domov v Evropo. Potovanja in popotovanja po zgubljeni celini)
Karen Denni, Central Europe as a Transition Zone Between West and East (Srednja Evropa kot prehodno območje med Zahodom in Vzhodom)
Nicoletta Diasio, Embodving Borders and Performing Conflicting Identities in Some Polish Familv Narratives (Utelešanje mej in uprizarjanje nasprotujočih si identitet v nekaj družinskih pripovedih na Poljskem)
Laszlo Kiirti, The Politics of Otherness: Stereotvpes in Hungarian Media (Politika drugačnosti. Stereotipi v madžarskih medijih)
Maria Vivod, The Story of Europe the Old Hag and Serbia the Nubile Maiden (Zgodba o zlobni starki Evropi in plemenitem dekletu Srbiji)
Mladena Prelić, One Step Forward, Two Steps Backwards: The Serbian Path to Europe at the Beginning of the Twenty-first Centurv (Korak naprej, dva nazaj. Srbska pot v Evropo na začetku 21. stoletja)

Donatella Cozzi, "The Inner Frontier": Borders, Narratives, and Cultural Intimacv in Topolo/Topolove (»Notranja meja«. Meje, pripovedi in kulturna intimnost v vasi Topolb/Topolove)
Tatiana Bajuk Senčar, The Integration of "East" and "West": Slovenian "Eurocrats" and the Politics of Identitv Within the Institutions of the European Union (Integracija »Vzhoda« in »Zahoda.« Slovenski »evrokrati« in politika identitete v ustanovah Evropske unije)
 
 
DISSERTATIONES / RAZPRAVE
Regina Bendix, Inheritances: Possession, Ownership, and Responsibility (Dediščine. Posedovanje, lastništvo in odgovornost)
 
 
POROČILA O DOGODKIH IN KNJIGAH / REPORTS AND BOOK REVIEWS