Traditiones • 35/2 • 2006

Submitted by stanka on Mon, 01/06/2009 - 08:27.
Uredil / Volume Editor: Jurij Fikfak

ŽIVLJENJE IN DELO PROF. DR. GREGORJA KREKA / LIFE AND WORK

Janez Dolenc, Prof. dr. Gregor Krek. Življenje in delo, 1840–1905 (Gregor Kreks Lebensweg)

UNIVERZA KARLA IN FRANCA V GRADCU / UNIVERSITY OF GRAZ

Walter Höflechner, Filozofska fakulteta Univerze Karla in Franca v času Gregorja Kreka (The Faculty of Arts at the University of Graz in the Time of Gregor Krek)
Alois Kernbauer, Gregor Krek in začetki slavistike v Gradcu (Gregor Krek and the Beginnings of Slavic Studies in Graz)
Stane Granda, Gradec in Slovenci (Graz and the Slovenians)

GREGOR KREK IN LITERARNA ZGODOVINA IN JEZIKOSLOVJE / GREGOR KREK AND LITERARY HISTORY AND LINGUISTICS

Darko Dolinar, Gregor Krek in literarna zgodovina (Gregor Krek and Literary History)
Wolfgang Eismann, Gregor Krek in slovanska literarna veda (Gregor Krek and Slavic Literary Studies)
Alenka Šivic - Dular, Gregor Krek in jezikoslovje (Gregor Krek and Linguistics)

GREGOR KREK IN RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE / GREGOR KREK AND THE STUDY OF FOLK CULTURE

Jurij Fikfak, Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega (Gregor Krek and the Beginnings of Research on the Culture of the Other).
Marija Stanonik, Folkloristični portret Gregorja Kreka (A Folkloristic Portrait of Gregor Krek)
Marija Klobčar, Krekove presoje ljudskega pesništva (Krek's Views on Folk Poetry)
Ingrid Slavec Gradišnik, Etnološka branja Gregorja Kreka (Ethnological Readings of Gregor Krek)

BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY

Drago Samec, Gregor Krek. Z bibliografijo po njegovih stopinjah. (Gregor Krek. With a Bibliography Tracing his Footsteps)
Bibliografija Gregorja Kreka (A Bibliography of Gregor Krek)