Vanja HUZJAN

Objavil stanka, dne Tor, 05/12/2006 - 09:08.

Vanja HUZJAN, asist., bibliotekarka
 

 
 
 
 
 

Diplomirala je iz filozofije ter etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlila kot vzgojiteljica v preventivnem psihoanalitičnem oddelku Vrtca na Jamovi in zaključila dokvalifikacijski program za vzgojitelje v predšolski vzgoji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Od leta 2005 je zaposlena kot asistentka na ISN. Po zaključenem bibliotekarskem strokovnem izpitu opravlja naloge bibliotekarke. Vpisana je na podiplomski program Interkulturni študiji - primerjalni študij idej in kultur Univerze v Novi Gorici, modul Slovenske študije. Tema doktorske disertacije je Gmotna kultura otrok na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja.

 

 

 

 

 

 Izbrana bibliografija:

2000 Kvalitativna analiza intervjuja v etnoloških raziskavah. Traditiones 29/1: 209–226.
2004 The Qualitative Analysis of an Interview. V: Qualitative Research. Different Perspectives Emerging Trends. Ljubljana: Založba ZRC. Str. 187–198.
2006 Razmislek o seksualnih zapletih in kastracijski tesnobi petletnega fantka. [V soavtorstvu s Sinišo Borovičaninom].V: Seksualnost. 10. Bregantovi dnevi, Rogaška Slatina 2006. Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije. Str. 99–112.
2008 Bibliografija Nika Kureta. [V soavtorstvu s Heleno Ložar Podlogar]. V: Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906 – 1995). Ljubljana: Založba ZRC. (Opera ethnologica Slovenica). Str. 215–267
2008 Podoba otroka v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Traditiones 37/1: 113–133. DOI: 10.3986/Traditio2008370106.
2009 »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, samo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev. Dve domovini 30: 91–113.
2009 Bibliografija Milka Matičetovega. Traditiones 38/1: 21–60. DOI: 10.3986/Traditio2009380102.
2009 Izbrana bibliografija upravne in gospodarske zgodovine Postojne. V: Postojna. Vrhnika: Galerija 2; Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. Str. 406–412.
2010 Kako vzgojim svojo deco? Primarna socializacija deklic na primeru vzgojnega priročnika Milice Stupan (1932). Šolska kronika 19/1: 29–60.
 
Tel.: +386 (0)1 47 06 283
Faks: +386 (0)1 42 57 752
E-pošta:
vanja.huzjan@zrc-sazu.si