Roberto DAPIT

Submitted by stanka on Wed, 07/12/2005 - 12:00.

Roberto DAPIT, dr.   Rojen v Italiji. Obiskoval osnovno šolo na Trbižu in gimnazijo v Vidnu. L. 1986 diplomiral na videmski univerzi s področja germanske filologije. Po diplomi je v Parizu delal kot učitelj italijanskega jezika.

Na Institut National de Langues et Civilisations Orientales v Parizu je študiral slavistiko, zlasti slovenski jezik. Na univerzi La Sorbonne - Paris III je leta 1991 magistriral iz jezikoslovnih znanosti na področju jezikov z ustnim izročilom na temo Dialekti in kultura Beneške Slovenije. Leta 2004 je na ljubljanski univerzi doktoriral na področju jezikoslovja s temo Rezijanska toponomastika. Doktorsko delo je bilo nagrajeno z Zlatim znakom ZRC za leto 2004.
Na Oddelku za romanske jezike in književnosti Univerze v Ljubljani je od l. 1992 do 2000 poučeval furlanski jezik in od l. 1994 do 2000 tudi italijanski jezik. Leta 2000 je postal zunanji sodelavec ISN. Na na Univerzi v Vidnu/Udine poučuje slovenski jezik in književnost, na tržaški univerzi, na oddelku za prevajanje in tolmačenje pa prevajanje iz slovenščine v italijanščino.
Je član znanstvenega sveta CIP-a (Centro Internazionale sul Plurilinguismo) pri Univerzi v Vidnu; je sourednik zbirke Zakladnica slovenskih pripovedi in član mednarodnega uredniškega sveta zbornika Traditiones.
Raziskuje ljudsko kulturo (ustno izročilo, šege in verovanje) in jezikovno podobo (krajevna in osebna imena) v Reziji, Beneški Sloveniji in Furlaniji. Osnova njegove raziskovalne dejavnosti je terensko delo in intenzivna videodokumentacija.

Izbrane objave:
Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo. 
1995 1. Area di Solbica/Stolvizza e Korito/Coritis, Padova, CLEUP.
1998 2. Area di Osoanë/Oseacco e Učja/Uccea, Padova, CLEUP. 
Študija o etimologiji krajevnih imen v Reziji in o njihovih povezavah z duhovno ter materialno kulturo. Obsega dve tretjini območja Rezije. Tretji del je v pripravi.
1995 La Slavia Friulana - lingue e culture. Resia, Torre, Natisone. Bibliografia ragionata / Beneška Slovenija - jezik in kultura. Rezija, Ter, Nadiža. Kritična bibliografija, Cividale/Čedad - San Pietro al Natisone / Špeter, Circolo Culturale / Kulturno društvo 'Ivan Trinko' - Cooperativa / Zadruga 'Lipa'.
Obsega vse jezikoslovne in etnološke publikacije in najvažnejše članke do leta 1995. Vsak naslov je opremljen s kratko predstavitvijo. 
2001 Cognomi e nomi di famiglia dell'alta Val Torre, Lusevera-Udine, Comune di Lusevera-Campanotto.
Študija o priimkih in hišnih imenih občine Bardo/Lusevera v zgornji Terski dolini.
2003 La forza delle parole. Formule e rituali di scongiuro a Resia nelle aree limitrofe. V: Slovenia. Un vicino da scoprire. Udine: 473-509.

2003 La dodicesima notte. Udine.

Izbrana filmografija:
2000 Govor in pisava v Reziji danes. Ljubljana: AVL ISN ZRC SAZU.
2000 Lunedi di carnevale a Rodda = Pustni ponedeljek v Roncu. Ljubljana: AVL ISN ZRC SAZU.
2000 Srečal sem Petra. Ljubljana: AVL ISN ZRC SAZU.
2002 Iz tišine - moje potovanje skozi čas = Dal silenzio - il mio viaggio nel tempo. Ljubljana: AVL ISN ZRC SAZU.

tel: +386 (0)1 470 62 87
Faks: +386 (0)1 425 77 52
E-pošta: roberto@zrc-sazu.si

SIRCIS