TRADITIONES, 45/2, 2016

Submitted by stanka on Thu, 05/01/2017 - 13:38.

Mojca Kovačič in Urša Šivic, UVODNA BESEDA/ FOREWORD

 

Razprave in razgledi / Articles and Essays

 

Mirko Ramovš, FOLKLORNIŠKO IN INŠTITUTSKO SOPOTNIŠTVO Z JULIJANOM STRAJNARJEM/JULIJAN STRAJNAR'S INVOLVEMENT IN FOLKDANCE AND INSTITUTE WORK

Urša Šivic, RAZISKOVALNO DELO JULIJANA STRAJNARJA/THE RESEARCH OF JULIJAN STRAJNAR

Urša Šivic, BIBLIOGRAFIJA JULIJANA STRAJNARJA/BIBLIOGRAPHY OF JULIJAN STRAJNAR

Marija Klobčar, »MOREBITI BI SE ŠE DAL KJE KAK TAK NAPEV VLOVITI.« ZAPISOVALSKE USMERITVE NA SLOVENSKEM V KONTEKSTU SLOVANSKIH POVEZAV/“PERHAPS THIS MELODY COULD STILL BE FOUND SOMEWHERE.” TRANSCRIPTION ORIENTATIONS IN SLOVENIA IN THE CONTEXT OF SLAVIC CONNECTIONS

Drago Kunej, »JAZ NISEM MUZIKANT, JAZ SEM LJUDSKI GODEC.« VLOGA FRANCA LAPORŠKA PRI REVITALIZACIJI TRSTENK/“I AM NOT A MUSICIAN, I AM A FOLK MUSICIAN.” THE ROLE OF FRANC LAPORŠEK IN THE REVITALIZATION OF PINPIPE (TRSTENKE)

Klemen Domjo, RAZVOJ IN SPREMEMBE LJUDSKEGA GODČEVSTVA V 20. STOLETJU/EVOLUTION AND CHANGE OF FOLK MUSICIANSHIP IN THE 20TH CENTURY

Joško Ćaleta, RESEARCH ON TRADITIONAL ISTRIAN MUSIC AND DANCE WITH AN EMPHASIS ON REVITALIZING AND PRESENTING TRADITIONAL CHURCH (GLAGOLITIC) SINGING PRACTICE/PREUČEVANJE TRADICIJSKE GLASBE IN PLESA V ISTRI S POSEBNIM POUDARKOM NA REVITALIZACIJI IN PREZENTACIJI CERKVENE LJUDSKE (GLAGOLJAŠKE ) PRAKSE

Leon Stefanija, SLOVENSKI IZSELJENCI IN GLASBENA USTVARJALNOST PO 1918. KONCEPTI »TUJSTVA« V SLOVENSKI SODOBNI GLASBI/SLOVENIAN EMIGRANTS AND MUSIC CREATIVITY AFTER 1918: CONCEPTS OF “FOREIGNNESS ” IN SLOVENIAN MUSIC AFTER 1918

Alma Bejtullahu, GLASBA IN PLES NARODNIH MANJŠIN V SLOVENIJI: NACIONALNA IDENTITETA, EKSOTIKA, PAST STROKE/MUSIC AND DANCE OF ETHNIC MINORITIES IN SLOVENIA: NATIONAL IDENTITY, EXOTICISM, AND THE PITFALLS OF ETHNOMUSICOLOGY