Traditiones, 44-3-8, 2015

Submitted by stanka on Mon, 04/01/2016 - 14:32.

DOI: 10.3986/Traditio2015440308
(
PDF )

Naslov Ustvarjanje prostorov ustvarjalnosti. Sodobni rokodelski sejmi v Ljubljani kot produkcija lokalnosti

Avtor/Author Blaž Bajič
 
Izvleček
Prispevek obravnava sodobne rokodelske sejme v Ljubljani in njihovo vlogo v ustvarjanju medijske in družbene podobe Ljubljane. Opiše načine, kako skupine in posamezniki, ki pripravljajo in/ali sodelujejo na sejmih, reproducirajo specifične predstave, kulturno-identifikacijske možnosti in omejitve. V tem procesu je najbrž najpomembnejši pripomoček splet oziroma spletna družabna omrežja, ki krepijo vtis razsrediščene in demokratične paradigme kraja in hkrati reproducirajo družbeno-prostorske delitve. Sejmi in reprezentacije, ki jih vključeni pripisujejo sejemskim prostorom in celotnemu mestu, poudarjajo specifične vrednote ter po prepričanju njihovih tvorcev pripomorejo k uveljavitvi Ljubljane v mednarodnem kontekstu. Prispevek nakaže, da se sejmi vključujejo v načrte mestne oblasti za revitalizacijo mestnega središča in ustvarjanje turistične Ljubljane, kar moramo, tako kot nastajanje obravnavanih identifikacij, razumeti v kontekstu poznega kapitalizma.

Abstract 

The paper focuses on the contemporary arts and crafts fairs in Ljubljana and their role in the creation of media and social image of Ljubljana. It describes the ways in which groups and individuals involved in preparation and/or realization of the fairs, reproduce specific images as well as possibilities and limitations for cultural identification. In this process, world-wide-web and online social networks are arguably most important tools which, furthermore, contribute to the impression of a democratic association of cities. This impression is a crucial component of representation and identification, even if it serves to reproduce the hierarchal socio-spatial divisions. Arts and crafts fairs and the representations generated highlight specific values and, arguably, contribute to ever greater recognition of Ljubljana in an international context. Moreover, fairs form a part of the city authorities’ plans for the “revitalization” of the city centre, which must be understood, along with the present identifications, as evolving in the context of late capitalism.

Ključne besede:
sodobni rokodelski sejmi, kreativne industrije, reprezentacije Ljubljane, produkcija lokalnosti, urbana etnologija/antropologija.

Keywords: contemporary arts and crafts fairs, representations of Ljubljana, place making, production of locality, local identifications, urban ethnology/anthropology.

Viri/References

Althusser, Louis. 2000. Ideologija in ideološki aparati države. V: Louis Althusser, Izbrani spisi. Ljubljana: Založba /cf*, 55–110.
Altman, Iriwn in Setha Low. 1992. Place Attachment: A Conceptual Inquiry. V: Setha Low in Irwin Altman (ur.), Place Attachment: Human Behaviour and Environment. New York in London: Plenum Press, 1–12.
Amin, Ash in Nigel Thrift. 2002. Cities: Reimagining the Urban. Cambridge in Malden: Polity.
Appadurai, Arjun. 1986. Introduction: Commodities and the Politics of Value. V: Arjun Appadurai (ur.), The Social Life of Things: Commodities in a Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1–63.
Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis in London: University of Minnesota press.
Appadurai, Arjun. 2013. Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition. London: Verso.
ARTish. 2013. ARTish #21 – Gornji trg, Ljubljana. http://www.artish.si/dogodki/artish-21gornji-trg-ljubljana
ARTish. 2015. Dogodki. http://www.artish.si/dogodki/aprilski-artish-39-ze-na-gornjem-trgu
ArtMarket. 2015. O projektu. http://www.artmarket.si/index.php?path=o_projektu
Barth, Fredrik. 1969. Introduction. V: Fredrik Barth (ur.), Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organisation of Culture Difference. Boston: Little, Brown and Company, 9–38.
Baskar, Bojan. 2008. Balkan kot ime, kot diskurz in kot stvar. V: Mark Mazower, Balkan: Od Bizanca do danes, Ljubljana: Krtina, 155–180.
Baskar, Bojan. 2012. Posredniki Evrope: Zamišljanja in uprizarjanja civilizacije v perifernih mestih. V: Jaka Repič in Jože Hudales (ur.), Antropološki vidiki načinov življenja v mestih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 75–94.
Baudrillard, Jean. 1999. Simulaker in simulacija: Popoln zločin. Ljubljana: Študentska založba.
Bibič, Bratko. 2003. Hrup z Metelkove: Tranzicije prostorov in kulture v Ljubljani. Ljubljana: Mirovni inštitut.
Bogataj, Janez. 2014.
Rokodelstvo je gotovo jelstvo!: Rokodelstvo – med kulturno dediščino in sodobnimi ustvarjalnostmi! Do kdaj še? V: Maja Korun Hočevar (ur.), Delavnica, polna nereda: Sodobni rokodelci in ustvarjalci v Ljubljani, Ljubljana: Zavod Lab laar, JSKD, 39–49.
Bourdieu, Pierre. 1984 (1979). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. London in New York: Routledge.
Cohen, Anthony P. 1994. Self Consciousness: An Alternative Anthropology of Identity. London in New York: Routledge.
Cajhen, Marjana. 2013. FairArt festival. Ljubljana: Glasilo Mestne občine Ljubljana 18 (7): 30.
Dalakoglu, Dimitris. 2010. The road: An Ethnography of the Albanian–Greek Cross-Border Motorway. American Ethnologist 37 (1): 132–149.
Dvoršak, Lea. 2014. Imamo kakovost, ki je pa sistem ne prepozna. Dnevnik, 11. 7. 2014: 15.
Ehrlich, Kornelia. 2012. Conflicting Visions of Urban Regeneration in a New Political and Economic Order: The Example of the Former Bicycle Factory Rog in Ljubljana, Slovenia. Anthropological Journal of European Cultures 21 (2): 68–88.
Fikfak, Jurij. 2003. Od tradicije do produkcije lokalnosti. V: Fikfak, Jurij idr. (ur.), O pustu, maskah in maskiranju: Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, 9–20.
Firbc. 2015. ARTish: Firbc. http://www.artish.si/firbc
Fisher, Katrin, ur. 2012. Revitalization Through Arts and Culture: New Developments for 5 European Industrial Complexes. Nurnberg: Second Chance.
Florida, Richard. 2005. Vzpon ustvarjalnega razreda: in kako ta spreminja delo, prosti čas, skupnost in vsakodnevno življenje. Velenje: IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij.
Florida, Richard. 2009. Who’s Your City?: How the Creative Economy is Making where to Live the Most Important Decision of Your Life. New York: Basic Books.
Foucault, Michel. 2008. Vednost – oblast – subjekt. Ljubljana: Krtina.
Gell, Alfred. 1998. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Oxford University Press.
Grilc, Uroš idr. 2012. Strategija razvoja kulture v Mestni občin Ljubljana 2012–2015. Ljubljana: MOL.
Gupta, Akhil in James Ferguson. 1992. Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7 (1): 6–23.
Hall, Stuart. 1996. Introduction: Who needs
Identity? V: Paul du Gay in Stuart Hall (ur.), Questions of Cultural Identity. London, Thousand Oaks in New Delhi: SAGE, 1–17.
Harvey, David. 1990. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge in Oxford: Blackwell.
Harvey, David. 2006. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Development. London: Verso.
Harvey, David. 2007. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Harvey, David. 2011. Kozmopolitstvo in geografije svobode. Ljubljana: Sophia.
Helsloot, John. 2012. Culture or Commerce: Framing Heritage in the Context of Municipal Subsidies; The Annual St. Nicholas Parade in Netherlands. Traditiones 41 (1): 137–146.
Honneth, Axel. 1995. The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Great Britain: Polity Press.
Idealno mesto. 2013. Mestna občina Ljubljana: Idealno mesto. http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/vizija-ljubljane/idealno-mesto/
Jameson, Fredric. 1991. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. London in New York: Verso in Duke University Press.
Jezernik, Božidar. 1998. Dežela, kjer je vse narobe: Prispevki k etnologiji Balkana. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Jezernik, Božidar, Rajko Muršič in Alenka Bartulović (ur.). 2007. Europe and its Other: Notes on the Balkans. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Kurnik, Andrej in Barbara Beznec. 2009. Resident Alien: The Rog Experience on the Margin. V: Gal Kirn, Gašper Kralj in Bojana Piškur (ur.), New Public Spaces: Dissensual Political and Artistic Practices in the Post-Yugoslav Context. Maastricht in Ljubljana: Jan van Eyck Academie in Moderna galerija, 33–45.
Klun, Alenka. 2015. Prenovljena Slovenska cesta: Od prometne žile do udobne dnevne sobe: Zamisli arhitektov v ozadju prenove. RTV MMC 25. 5. 2015. http://www.rtvslo.si/kultura/novice/prenovljena-slovenska-cesta-od-prometne-zile-do-udobne-dnevne-sobe/364908
Kopytoff, Igor. 1986. The Cultural Biography of Things: Commoditization as a Process. V: Arjun Appadurai (ur.), The Social Life of Things: Commodities in a Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 63–91.
Korun Hočevar, Maja. 2014a. V iskanju rešitev: Beležke s terena. V: Maja Korun Hočevar (ur.), Delavnica, polna nereda: Sodobni rokodelci in ustvarjalci v Sloveniji. Ljubljana: Zavod Lab laar in JSKD, 15–24.
Korun Hočevar, Maja (ur.). 2014b. Delavnica, polna nereda: Sodobni rokodelci in ustvarjalci v Sloveniji. Ljubljana: Zavod Lab laar in JSKD.
Kozorog, Miha. 2011a. Festivalizacija Slovenije in festivalska produkcija lokalnosti. Glasnik SED 51(3–4): 61–68.
Kozorog, Miha. 2011b. Festivali, festivalizacija in festivalski kraji. V: Mario Batelić (ur.), Odzven: Izbor člankov iz spletne revije o glasbi. Ljubljana: Sigic, 52–60.
Kozorog, Miha. 2011c. Festival Tourism and Production of Locality in a Small Slovenian Town. Journal of Tourism and Cultural Change 9 (4): 298–319.
Kozorog, Miha. 2012. Proti
urbanosti: Ohlapno strukturirane misli o ohlapno definirani temi. V: Jaka Repič in Jože Hudales (ur.), Antropološki vidiki načinov življenja v mestih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 59–73.
Kozorog, Miha. 2013. Festivalski kraji: Koncepti, politike in upanje na periferiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Kozorog, Miha in Dragan Stanojević. 2013. Towards a Definition of the Concept of Scene: Communicating on the Basis of Things that Matter. Sociologija 55 (3): 353–374.
Krašovec, Primož. 2012. Kultura in finančni kapitalizem v pozni moderni. V: Fredric Jameson, Kulturni obrat: Izbrani spisi o postmoderni, 1983–1998. Ljubljana: Studia humanitatis, 229–251.
Kranjec, Mankica. 2013. Iz Slovenije, z ljubeznijo: Glas o unikatnih prednovoletnih semnjih v praznični Ljubljani je segel čez mejo. Nedelo, 22. 12. 2013: 22–23.
Kravanja, Boštjan. 2010. Prostor povprečja: O turističnih reprezentecijah Šrilanke. Glasnik SED 50 (3–4): 25–32.
Lefebvre, Henri. 2013 (1974). Produkcija prostora. Ljubljana: Studia humanitatis.
Ljubljanski projekti. 2014. Oživitev nabrežij Ljubljanice – Breg. http://ljubljanski.projekti.si/ozivitev-nabrezij-ljubljanice-breg.aspx
Low, Setha. 1992. Symbolic Ties that Bind: Place Attachement in the Plaza. V: Setha Low in Irwin Altman (ur.), Place Attachment: Human Behaviour and Environment. New York in London: Plenum Press, 165–185.
Low, Setha. 1999. Spatialising Culture: The Social Production and Social Construction of Public Space in Costa Rica. V: Setha Low (ur.), Theorizing the City: The New Urban Anthropology Reader. New Brunswick, New Jersey in London: Rutgers University Press, 111–137.
Low, Setha in Denise Lawrence-Zuniga. 2003. Locating Culture. V: Setha Low in Denise Lawrence-Zuniga (ur.), The Anthropology of Space and Place: Locating Culture. Malden, Oxford in Carlton: Blackwell, 1–47.
McLuhan, Marshall. 1994. Understanding Media: The Extensions of Man. London in Cambridge: MIT Press.
Mikuš, Katja. 2013. Kako je iz majhnega festivala zrasel biznis. Finance, 21. 5. 2013: 24.
Miller, Daniel. 1987. Material Culture and Mass Consumption. Oxford in New York: Blackwell.
Miller, Daniel. 2005. Consumption as the Vanguard of History: A Polemic by Way of an Introduction. V: Daniel Miller (ur.), Acknowledging Consumption: A Review of New Studies. London in New York: Routledge, 1–52.
Miller, Daniel. 2010. Stuff. Cambridge in Malden: Polity Press.
Muršič, Rajko. 1995. Ustvarjalna igra domnevanja in napačnega razumevanja: Antropološka terenska raziskava punk rocka v dveh slovenskih vaseh. Etnolog 5 (56): 257–281.
Nared, Katja. 2011. ARTish – ko spregovori kreativnost. http://www.siol.net/trendi/moda/novice/2011/12/artish__ko_spregovori_kreativnost.aspx
Poljak Istenič, Saša. 2015. Kolo kot akter kreativne urbane regeneracije. Glasnik SED 55 (3–4): (XXXX)
Podjed, Dan. 2010. Omreženi prostori: Facebook kot znanilec vzpona omrežij in zatona prostorske paradigme. V: Mirjam Mirjam in Dan Podjed (ur.), Ustvarjanje prostorov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 133–161.
Pratt, Jeff. 2003. Class, Nation and Identity: The Anthropology of Political Movements. London: Pluto Press.
ProstoRož. 2012. Koncept. http://prostoroz.org/slo/index.php?/koncept/
Ranciere, Jacques. 2010. Dissensus: On Politics and Aesthetics. London: Continuum.
Schneider, Arnd. 2006. Appropriation as Practice: Art and Identity in Argentina. New York and Hampshire: Palgrave Macmillan.
Simonič, Peter. 2012. Leksikografska metoda preučevanja mesta: Maribor – Evropska prestolnica kulture. V: Jaka Repič in Jože Hudales (ur.), Antropološki vidiki načinov življenja v mestih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 143–169.
Smith, Neil. 2008. Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space. Athens: University of Georgia Press.
Sodelujoči. 2015. ArtMarket: Sodelujoči. http://www.artmarket.si/index.php?path=sodelujoci
Thrift, Nigel. 2004. Intensities of Feeling: Towards a Spatial Politics of Affect. Geografiska Annaler 86 B (1): 57–78.
Todorova, Maria. 2001 (1997). Imaginarij Balkana. Ljubljana: ICK.
Todorova, Maria. 2004. Introduction. V: Maria Todorova (ur.), Balkan Identities: Nation and Memory, London: Hurst, 1–24.
Vovk, Valentina. 2014. Portreti rokodelcev. V: Maja Korun Hočevar, ur. Delavnica, polna nereda: Sodobni rokodelci in ustvarjalci v Slovenii. Ljubljana: Zavod Lab laar in JSKD, 52–189.
Vseslovenska metropola. 2013. Mestna občina Ljubljana: Vseslovenska metropola. http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/vizija-ljubljane/vseslovenska-metropola/
Wilk, Richard. 1995. Learning to be Local in Belize: Global Systems of Common Difference. V: Miller, Daniel (ur.), Worlds apart: Modernity through the prism of the local. London, New York: Routeldge, 110–133.
Zavod za turizem Ljubljana. 2006. Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007-2013. Ljubljana: Zavod za turizem.
Zukin, Sharon. 2004. The culture of Cities. Oxford in Cambridge: Blackwell.
Židanik, Andreja. 2011. Umetnost in dobrodelnost na festivalu ARTish. Dnevnik, 17. 12. 2011. https://www.dnevnik.si/1042496164
Žižek, Slavoj. 2004. A Cup of Decaf Reality. http://www.lacan.com/zizekdecaf.htm