Traditiones, 44-3-5, 2015

Submitted by stanka on Mon, 04/01/2016 - 13:44.

DOI: 10.3986/Traditio2015440305
(
PDF )

Naslov Omladinske radne akcije: kontinuiteti i odmaci iz iskustva akcijaša

Avtor/Author Andrea Matošević
 
Izvleček
Omladinske radne akcije (ili samo radne akcije) važan su element u gradnji Jugoslavenskog socijalističkog društva i infrastrukture. Organizirane još tijekom II . Svjetskog rata do 1990 na njima je sudjelovalo više od 2 miliona omladinaca. Različite faze njihova organiziranja uvjetovale su i razlita kvalitativna iskustva omladinaca-brigadira.

Abstract 

Youth labor actions (or simply labor actions) were an important element in building Yugoslav socialist society and infrastructure. Held from the Second World War until the 1990s, over two million Yugoslavs participated in them. However, different phases of their organization resulted in different qualitative experiences of labor brigade members.

Ključne besede:
radne akcije, brigadiri, udarništvo, Jugoslavija, socijalizam.

Keywords: labor actions, labor brigade members, shock-work, Yugoslavia, socialism.

Viri/References

Bertoša, Miroslav. 2007. Kruh, mašta & mast: Prizori i memorabilije o staroj Puli 1947–1957. Zagreb: Durieux.
Bilandžić, Dušan. 1976. Društveni razvoj Socijalističke Jugoslavije. Zagreb: Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske.
Bourdieu, Pierre. 1992. Što znači govoriti: Ekonomija jezičnih razmjena. Zagreb: Naprijed.
Droždjek, Drago. 1980. Omladinska radna akcija „Sava“ 1960-1979. Zagreb: Gradska konferencija SSOH.
Duraković, Lada. 2010. Ideologija i glazbeni život: Pula 1945-1966. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo.
Gillette, Arthur. 1968. One Million Volunteers: The Story of Volunteer Youth Service. Harmondsworth: Penguin Books.
Hayakawa, Tomoko. 2014. Selfish Giving? Volunteering Motivations and the Morality of Giving. Traditiones 43 (3): 15-32.
Heidegger, Martin. 1977. The Question Concerning Technology and Other Essays. New York and London: Garland Publishing.
Istarska enciklopedija. 2005. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
Jambrešić Kirin, Renata. 2008. Dom i svijet: O ženskoj kulturi pamćenja. Zagreb: Centar za ženske studije.
Karačević, Dragić. 1959. Dobrovoljni fizički rad omladine – sekundaran proizvodan oblik oslobođena rada, Naše teme 3: 64-74.
Kolanović, Maša. 2011. Udarnik! Buntovnik? Potrošač… Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. Zagreb: Ljevak.
Koren, Snježana. 2013. Politika povijesti u Jugoslaviji (1945-1960): Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografija. Zagreb: Srednja Europa.
Kovačević, Ljiljana. 1981. Auto – put bratstva i jedinstva. U: Ljiljana Kovačević (ur.), Jugoslavija 1941-1981. Beograd: Eksport press, 204–205.
Krklec, Gustav. 1947. Mladi graditelji. U: Marijan Matković (ur.). Na pruzi: Zbornik radova književnika iz Hrvatske o pruzi Šamac-Sarajevo. Zagreb: Društvo književnika Hrvatske, 75–86.
Levinas, Emmanuel. 2003. On Escape/ De l’evasion, Stanford: Stanford University Press.
Matković, Marijan (ur.). 1947. Na pruzi: Zbornik radova književnika iz Hrvatske o pruzi Šamac-Sarajevo. Zagreb: Društvo književnika Hrvatske.
Matošević, Andrea. 2011. ‘Život je radostan drugovi udarnici!’: O ‘žrtvovanoj generaciji’ demijurga socijalističkog etosa. U: Ines Prica i Tea Škokić (ur.), Horror-porno-ennui: Kulturne prakse postsocijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 219–243.
Matošević, Andrea. 2015. Socijalizam s udarničkim licem: Etnografija radnog pregalaštva. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
Mihailović, Srećko. 1977–1978. Omladinske radne akcije, tok socijalne pokretljivosti. Obrazovanje i rad. 4: 39–46.
Milevoj, Marijan. 1991. Do socijalizma i natrag: Labinska novinska kronika 1945-90. Labin: Labinska komuna.
Mumford, Lewis. 2009. Tehnika i civilizacija. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Nametak, Muhamed. 2014. Uloga omladinskih radnih akcija u stvaranju socijalističkoga društva u Bosni i Hercegovini 1945.–1952. godine. Časopis za suvremenu povijest 3: 437–452.
Petrović, Tanja. 2011. Šta će nama vojničke priče?: Sećanje na JNA na prostorima bivše Jugoslavije. U: Ines Prica i Tea Škokić (ur.), Horror-porno-ennui: Kulturne prakse postsocijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 413–439.
Popović, Dragan. 2013. Omladinske radne akcije kao ideološki (udarnički) turizam. U: Hannes Grandits i Karin Taylor (ur.), Sunčana strana Jugoslavije: Povijest turizma u socijalizmu. Zagreb: Srednja Europa, 289–313.
Portelli, Alessandro. 2003. What Makes Oral History Different. U: Robert Perks and Alistar Thomson (ur.), The Oral History Reader. London i New York: Routledge, 63–75.
Roberts, Ken. 2015. Youth Mobilisations and Political Generations: Young Activists in Political Change Movements during and since the Twentieth Century. Journal of Youth Studies, 1–17.
Selinić, Slobodan. 2005. Omladina gradi Jugoslaviju: Savezne omladinske radne akcije u Jugoslaviji 1946-1963. Arhiv 4 (1/2): 87–100.
Siegelbaum, H. Lewis. 1988. Stakhanovism and the politics of productivity in the USSR, 1935-1941. Cambridge: Cambridge University Press.
Supek, Rudi. 1963. Omladina na putu bratstva: Psiho-sociologija radne akcije. Beograd: Mladost.
Sutlić, Vanja. 1974. Praksa rada kao znanstvena povijest: Ogledi uz filozofijsko ustrojstvo Marxove misli. Zagreb: Kulturni radnik.
Švabić, Mihajlo. 1979. Omladinske radne akcije – škola socijalističkog vaspitanja. U: Niko Milovanović (ur.), Revolucionarni put Partije: Šezdeset godina razvoja i borbe KPJ (SKJ) i SKOJ-a. Split: Komitet organizacije SKJ u JNA i Politička uprava SSNO, 266–272.

Kazivači
A. H, rođena 1929.
C. D, rođena 1935.
Đ. P, rođen 1947.
M. B, rođen 1938.
R. C, rođen 1934.
S. L, rođena 1946.

Tisak
Ilustrirani vjesnik, Sa pruge Banović-Brčko. Zagreb, 25. svibnja 1946.
Ilustrirani vjesnik, Omladinci Novosadske radne brigade polažu kolosijek na Omladinskoj pruzi. Zagreb, 1. rujna 1946.
Bratstvo jedinstvo. Bilten graditelja autoputa „Bratstvo jedinstvo“. Pokret Alije Sirotanovića na Autoputu, Nova Gradiška, br. 74, 1. rujna 1949.
Ilustrirani vjesnik, Omladinac na Autoputu. Zagreb, 10. travnja 1949.

Filmografija
Priča o fabrici. Vladimir Pogačić. Zvezda film, 1949.

Internet
Bilten ORA SFRJ. Leksikon omladinskih radnih akcija. http://bilten-ora-sfrj.com/public_html/index.php