Traditiones, 44-2-3, 2015

Submitted by stanka on Mon, 28/12/2015 - 11:41.

DOI: 10.3986/Traditio2015440203
(PDF )

Naslov/Title Bibliografija Mirka Ramovša

Avtorica/Author Rebeka Kunej
 

Viri/References

Bogataj, Janez. 1969. Slovenska etnološka bibliografija za leto 1968. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 10 (2): 6–10.
Bogataj, Janez. 1970. Slovenska etnološka bibliografija za leto 1969. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 11 (2): 15–20.
Bogataj, Janez. 1971. Slovenska etnološka bibliografija za leto 1970. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 12 (1): 17–20.
Bogataj, Janez. 1978. Slovenska etnološka bibliografija za leto 1976. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 18 (1): 10–18.
Bogataj, Janez. 1979a. Slovenska etnološka bibliografija za leto 1977. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 19 (1): 78–86.
Bogataj, Janez. 1979b. Slovenska etnološka bibliografija za leto 1978. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 19 (1): 86–94.
Krnel - Umek, Duša. 1976. Slovenska etnološka bibliografija za leto 1974. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 16 (1): 8–13.
Kunej, Rebeka. 2007. Bibliografija Mirka Ramovša. Folklornik 3: 127–129.
Račič Simončič, Mojca. 1997. Slovenska etnološka bibliografija: 1986–1990. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 25).
Ramovš, Mirko. 2000. Mirko Ramovš (od 1966 dalje).[biobibliografija]. V: Marko Terseglav (ur.), 65 let Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. 1934–1999. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 65–69.