Traditiones, 44-1-4, 2015

Submitted by stanka on Wed, 23/12/2015 - 09:58.

DOI: 10.3986/Traditio2015440104
(PDF )

Naslov/Title The international wildflower festival and the implementation of sustainable mobility as touristic practice


Avtorica/Author Tatiana Bajuk Senčar
 
Izvleček
Avtorica članka obravnava večplastno razmerje med dediščino in turizmom v Bohinju ter analizira, kako dediščina deluje kot stičišče za obravnavo izzivov razvoja vzdržne oblike turizma v Triglavskem narodnem parku.

Abstract 

This ethnographic discussion centers on the multi-faceted relationship between heritage and tourism in Bohinj, examining the ways in which heritage operates as a site for deliberating the challenges of developing and maintaining a sustainable form of tourism within Triglav National Park.

Ključne besede: dediščina, turizem, (trajnostna) mobilnost, turistične krajine, festivali, kulturne krajine, dediščenjenje, alpsko cvetje.

Keywords: heritage, tourism, (sustainable) mobility, tourist landscapes, festivals, cultural landscapes, heritagization, wildflowers.

Viri/References

Anon. 1908. Poročilo o delovanju deželne zveze za tujski promet na Kranjskem: leta 1906 in 1907 in program za bodočnost. Promet in gostilna 1: 2—3.
Anon. 1908. Nekaj o zimskem športu. Promet in gostilna 1: 5—6. Anon. 1909. Zimski šport. Promet in gostilna 8: 74—76.
Bajuk Senčar, Tatiana. 2005. Kultura turizma: Antropološki pogledi na razvoj Bohinja. Ljubljana: Založba ZRC.
Bajuk Senčar, Tatiana. 2012. Natural and Cultural Heritage Practices in Triglav National Park. Traditiones 41 (2): 53—64.
Batagelj, Borut. 2009. Bohinj — “Slovenska Švica”: Začetki turizma v Bohinju pred prvo svetovno vojno. Kronika 57: 151—160.
Bendix, Regina. 2009. Inheritances: Possession, Ownership and Responsibility. Traditiones 38 (29): 181—199.
Böhm, Steffen, Campbell Jones, Chris Land, and Matthew Paterson (eds.). 2006. Against Automobility. Malden and Oxford: Blackwell.
Boissevain, John (ed.). 1992. Revitalizing European Rituals. London: Routledge.
Boissevain, John. 1996a. Introduction. In: John Boissevain (ed.), Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism. Oxford: Berghahn Books, 1—19.
Boissevain, John. 1996b. Ritual, Tourism and Cultural Commodification in Malta. In: Tom Selwyn (ed.),
The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism. Chichester: John Wiley and Sons Ltd., 105—120.
Bruner, Edward. 2005. Culture on Tour: Ethnographies of Travel. Chicago and London: University of Chicago Press
Budkovič, Tomaž. 2004. Vzpon Bohinja pred zatonom Avstro-Ogrske. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva založba.
Clifford, James. 1997. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts.
Cohen, Erik. 1988. Authenticity and Commodification in Tourism. Annals of Tourism Research, 15 (3): 371—386.
Crain, Mary. 1992. Pilgrims, ‘Yuppies,’ and Media Men: The Transformation of an Andalusian Pilgrimage. In: J. Boissevain (ed.), Revitalizing European Ritual. London: Routledge, 95—112.
Dant, Tim. 2004. The Driver-Car. Theory, Culture & Society 21 (4/5): 61–79. Durkheim, Emile. 1964 (1893).The Division of Labour in Society. New York: Free Press.
Edensor, Tim. 2004. Automobility and National Identity: Representation, Geography and Driving Practice.
Theory, Culture & Society 21 (4/5): 101–120.
Featherstone, Mike. 2004. Automobilities: An Introduction. Theory, Culture & Society 21 (4/5): 1—24. Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.
Getz, Donald. 1991. Festivals, Special Events and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold.
Getz, Donald. 2004. Geographic Perspectives on Event Tourism. In: Alan A. Lew, C. Michael Hall and Allan M. Williams (eds.), A Companion to Tourism. Oxford: Blackwell Publishing, 410—422.
Greenwood, Davydd J. 1989 (1977). Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as Cultural Commoditization. In: Valene Smith (ed.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism. Philadelphia: Univ. Penn. Press, 171—185.
Habinc, Mateja. 2013. Tradicionalnost prireditev Kravji bal, Vasovanje in Kmečka ohcet v Bohinju s per-spektive njihovih organizatorjev. Traditiones 42(2): 85—104.
Hall, C. Michael. 1992. Hallmark Tourist Events: Impacts, Management, and Planning. London: Belhaven Press. Hall, C. Michael. 2005. Tourism: Rethinking the Social Science of Mobility. Essex: Pearson Education. Ingold, Tim. 2004. Lines. New York: Routledge.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 2004. Intangible Heritage as Metacultural Production. Museum International 56 (1–2): 52—65.
Kozorog, Miha. 2009. Antropologija turistične destinacije v nastajanju: Prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Kozorog, Miha. 2011. Festival Tourism and Production of Locality in a Small Slovenian town. Journal of Tourism and Cultural Change 9 (4): 298—319. DOI:10.1080/14766825.2011.617453
Lash, Scott and John Urry. 1994. Economies of Signs and Space. London: Sage.
Lett, James. 1989. Epilogue. In: Valene Smith (ed.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 275—279.
MacCannell, D. 1976. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. New York: Schoken Books.
Manning, F. E. 1983. Cosmos and Chaos: Celebration in the Modern World. In: F. E. Manning (ed.),
The Celebration of Society: Perspectives on Contemporary Cultural Performance. Bowling Green, Philadelphia: Green University Popular Press, 3—30.
Mencinger, Alfonz. 1908. Statistika tujskega prometa na Kranjskem. Promet in gostilna 1 (7): 68.
Merriman, Peter. 2004. Driving Places: Marc Augé, Non-Places and the Geographies of England’s M1 Motorway. Theory, Culture & Society 21 (4/5): 145—67.
Miller, Daniel. 2001. Car Cultures. Oxford: Berg.
Novak, Anka. 1987. Začetki turizma v Bohinju. In: Bohinjski zbornik.Radovljica: Skupščina občine Radovljica, 178—183.
Poljak Istenič, Saša and Miha Kozorog. 2014. Constructing a Protected Area as an Adventurescape: The Case of Slovenia’s Triglav National Park. Ethnologica Fennica 41.
Prentice, Richard and Vivien Andersen. 2003. Festival as Creative Destination. Annals of Tourism Research 30 (1): 7—30.
Selwyn, Tom. 1996. Introduction. In: Tom Selwyn (ed.), The Tourist Image: Myths and Myth making in Tourism. Chichester: John Wiley and Sons Ltd., 1—33.
Sheller, Mimi, and John Urry. 2004. Tourism Mobilities: Places to Play, Places in Play. London and New York: Routledge.
Lešnik Štuhec, Tanja et. al. 2012. Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012—2016 z vključenim modelom razvoja in trženja destinacije v obravnavanem obdobju. Bohinj.
Strojin, Tone. 1978. Gorsko društvo Triglavski prijatelji, predhodnik Slovenskega planinskega društva. Radovljica. Taylor, John P. 2001. Authenticity and Sincerity in Tourism. Annals of Tourism Research 28 (1): 7—26. Turner, Victor. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine.
Turner, Victor. 1982. Celebration: Studies in Festivity and Ritual. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
Urry, John. 2007. Mobilities. Cambridge: Polity.
Weber, Irena. 2003. Ženski itinerariji: Med antropologijo potovanja in literaturo. Knjižnica Annales: Koper.