TRADITIONES, 43-2-9, 2014

Submitted by stanka on Thu, 16/10/2014 - 12:37.


DOI: 10.3986/TradITIO2014430209 (PDF )
 
Naslov/Title   Gramofonske plošče in njihove labele/Gramophone Records and their Labels
 
Avtorica/Author 
Marjeta Pisk
 
 
Izvleček
 
Prve labele plošč z 78 obrati na minuto s slovenskimi posnetki so bile med prvimi produkti moderne množične kulture z napisi v slovenskem jeziku. Kljub njihovi standardiziranosti velika jezikovna in oblikovna variantnost zapisov odsevata strategije gramofonskih založb, povezane s širšim družbenozgodovinskim dogajanjem in zahtevami tržišča.
 
Abstract 
 
The first labels on Slovenian recordings on 78 rpm records were among the first modern mass-culture products written in Slovenian. Despite label standardization, language differences in the label texts reflect gramophone companies’ strategies associated with the broader socio-historical milieu and market demands.
 
Ključne besede: labele gramofonskih plošč, slovenski zapisi na labelah, jezikovne politike gramofonskih založb, poblagovljenje ljudske kulture.
 
Keywords: gramophone record labels, Slovenian text on labels, language politics of gramophone companies, commodification of folk culture.
 
 
Viri/References
Anderson, Benedict. 1983. Imagined Communities: Reflecions on the Origin and Spread of Nationalism. London in New York: Verso.
Andrejka, Rudolf. B. n. l. Pogačnik, Franc (1865–1939). Slovenski biografski leksikon. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi442424/
Bartok, Bela. 1950. Linear notes, Hungarian Folk Songs. Folkways FE 4000.
Brady, Erika. 1999. A Spiral Way: How the Phonograph Changed Ethnography. Jackson: University Press of Mississippi.
Columbia. 1932. Glavni katalog Columbia 1932. Engleski import. Samo električne snimke. Jedine postojeće gramofonske ploče bez šuma. Zagreb: Columbia Gramophone Jugoslavensko d. d., Jugoslovenska štampa d. d.
Cvetko, Igor. 2007. Zvoki Slovenije. Od ljudskih godcev do Avsenikov. http://www.etno-muzej.si/sl/razstave-sem/zvoki-slovenije-od-ljudskih-godcev-do-avsenikov
Eliot, Thomas Stearns. 1934. After Strange Gods: A Primer of Modern Heresy. London: Faber
and Faber.
Fforde, Matthew. 2009. Desocialisation: The Crisis of Post-Modernity. Cheshire: Gabriel.
Friedman, Howard. B. n. l. The Collector’s Guide to Gramophone Company Record Labels 1898–1925. http://musicweb-international.com/Friedman/#ixzz2EM9dqiIU
Glas naroda. 1918. Slovenske (kranjske) plošče. Glas naroda 26 (147), 24. 6.: [4].
Hofman, Ana. 2012. Kako smo peli (o) Jugoslaviji. Sigic 9. avgust 2012. http://www.sigic.si/odzven/kako-smo-peli-o-jugoslaviji
Jutro. 1933. Borba ameriških Slovencev za kulturo. Slovenska pesem in slovenska igra v Chicagu in po Ameriki. Jutro 14 (67): 4.
Klobčar, Marija. 2014.
Oj lušno je res na deželi. Percepcija ljudske pesmi in ljudskega pri objavah gramofonskih plošč pred drugo svetovno vojno. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430207.
Kovačič, Mojca. 2014. Posnetki vokalnih zased Glasbene matice in podoba ljudske pesmi v času prvih gramofonskih snemanj. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430204.
Kunej, Drago. 2012. Slovenian recordings made by the Favorite company in Ljubljana in 1910. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström project. Vol. 4, Contributions to the history of the record industry / Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Wien: Gesellschaft fur historische Tontrager, 44–50.
Kunej, Drago. 2014a. Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev. Glasnik SED 54 (1–2): 22–28.
Kunej, Drago. 2014b. Slovenski posnetki na ploščah z 78 o/min. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430201.
Kunej, Drago. 2014c. Leto 1908 – začetek diskografije slovenske glasbe. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430203.
Kunej, Rebeka. 2013. Looking at folk dance: the overlooked resources of old gramophone records. V: Drago Kunej in Urša Šivic (ur.), Trapped in folklore? Studies in music and dance tradition and their contemporary transformations. Zurich, Berlin: LIT, 161–179.
Kunej, Rebeka. 2014. Stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430206.
Muršič, Rajko. B. n. l. Popularna glasba in rock ter jugoslovanska samoupravljalska utopija. http://www.pozitiv.si/petrovaradintribe/pages/ang_round_table.htm
Music Trade Review. 1914. Victor Dance Records. Music Trade Review 58 (4), 24. 1.: 52.
Oblak, Alfons. 1890. Fonograf, grafofon in gramofon. Dolenjske novice 6 (18): 137–139.
Radio Ljubljana. 1933. Vprašanje slovenskih plošč. Radio Ljubljana, Ilustrirani tednik za radiofonijo 5 (17): 193. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JNAD05UR
Sherman, Michael W. 2010. The Collector's Guide to Victor Records. 2. izd. Tustin: Monarch Record Enterprises.
Slovenski narod. 1902. Govori, poje in se smeji v vseh jezikih. Slovenski narod 35 (149), 2. 7.: [6].
Spottswood, Richard K. 1990. Ethnic music on records: a discography of ethnic recordings produced in the United States, 1893 to 1942. Chicago: University of Illinois Press.
Sutton, Allan. 2010. A Phonograph in Every Home: The Evolution of the American Recording Industry, 1900-19. Denver, CO, in Wilmington, DE: Mainspring Press.
Šivic, Urša. 2014. Gramofonske plošče z 78 obrati na minuto – izraz ponarodelosti ali vzrok zanjo? Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430208.
Terselic, Richard A. in Charles F. Debevec. 2011. The Future of European Ethnic Folk Music-and Particularly Polkas-in America: Research Perspectives. Slovene Studies 33 (1): 97–102.
The Stone Collection. B. n. l. 78s. The Stone Collection. http://www.78-records.com/78s-labels.htm.
Townsend, Mary Louise. 1919. Music Aids Americanization. Talking Machine World (15. 7.
1919): 149.
Victor … 1925. Victorjevi Rekordi v Slovenščini. Victor Records in Slovenian. Camdem, NJ: Victor Talking Machine Company.