Traditiones, 42-2, 2013, 105–126

Submitted by stanka on Mon, 06/01/2014 - 11:45.

DOI: 10.3986/Traditio2013420206   (PDF )

Naslov/Title Triglavski narodni park v horizontu rekreacijskega avanturizma

Avtorja/Author Miha Kozorog in Saša Poljak Istenič

Izvleček Triglavski narodni park je namenjen varovanju narave, obenem pa tudi rekreaciji, ki je zaradi vplivov na okolje podvržena regulaciji. V prispevku so predstavljene strategije različnih skupin športnikov za rahljanje in spreminjanje omejitev, določenih v Zakonu o Triglavskem narodnem parku in nastajajočem načrtu upravljanja. Avtorja s konceptom rekreacijskega avanturizma pojasnjujeta, zakaj je stroga naravovarstvena politika v tem primeru smiselna.

Abstract  Triglav National Park is destined for nature protection, but also for recreation which is regulated because of its impacts on the environment. The article presents strategies of different groups of sportsmen for loosening and changing the limitations defined in the Triglav National Park Act and the emerging Management Plan. Authors use the concept of recreational adventurism to explain why strict policy for nature protection is recommended in this particular case.

Ključne besede
Triglavski narodni park, coniranje zavarovanih območij, šport, rekreacijski avanturizem, etnografija zavarovanih območij.

Keywords

Triglav National Park, zoning of protected areas, sport, recreational adventurism, ethnography of protected areas.

Viri/References
Anderson, David G. in Eeva Berglund (ur.)
2003 Ethnographies of Conservation: Environmentalism and the Distribution of Privilege. New York in
Oxford: Berghahn Books.
Berglund, Eeva in David G. Anderson
2003 Introduction: Towards an Ethnography of Ecological Underprivilege. V: Anderson in Berglund
(ur.) 2003, 1–16.
Burgin, Shelley in Nigel Hardiman
2012 Extreme Sports in Natural Areas: Looming Disaster or a Catalyst for a Paradigm Shift in Land
Use Planning? Journal of Environmental Planning and Management 55 (7): 921–940. [DOI: 10.1080/09640568.2011.634228].
Cohen, Anthony P. (ur.)
2000 Signifying Identities: Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested Values. London in
New York: Routledge.
Drofenik, Urška
2012 Gorsko kolesarstvo na zavarovanih območjih na primeru Triglavskega narodnega parka. Diplomsko
delo (neobjavljeno). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.
Gilchrist, Paul
2006 The Politics of Totemic Sporting Heroes and the Conquest of Everest. Anthropological Notebooks
12 (2): 35–52.
Gilley, Brian Joseph
2006 Cyclist Subjectivity: Corporeal Management and the Inscription of Suffering. Anthropological
Notebooks 12 (2): 53–64.
Gordon, Robert J.
2006 Introduction. V: Vivanco in Gordon (ur.) 2006, 1–23.
Guzej, Tine
2005 Čez Alpe: Hudo! Non stop: rekreacijski strežnik (priloga revije Stop), 6. 10., 12 (5): 6–10.
Habjan, Vladimir
2009 Brezpotja. Najlepše neoznačene poti slovenskih gora. Ljubljana: Sidarta.
Jackson, Peter
1991            The Cultural Politics of Masculinity: Towards a Social Geography. Transactions of the Institute
of British Geographers 16 (2): 199–213. [DOI: 10.2307/622614].
Jenčič, Igor
2002 Slovenija z okolico. Turnosmučarski vodnik. Ljubljana: Sidarta.
Kavčič, Matic
2008 Slovenians and Extreme Sports: National Particularities and Globalization of Risk. V: Pavlin,
Tomaž (ur.), Šport, narod, nacionalizem. Zbornik referatov VIII. ISHPES seminarja in Mednarodne
družboslovne konference o športu, Ljubljana, 24.–27. avgust 2006. Ljubljana: Fakulteta za šport,
Inštitut za šport in Zavod Ekvilib, 354–365.
Kopnina, Helen
2012 Toward Conservational Anthropology: Addressing Anthropocentric Bias in Anthropology.
Dialectical Anthropology 36 (1–2): 127–146. [DOI: 10.1007/s10624-012-9265-y].
Kozorog, Miha
2007 Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami. Problematika turistične destinacije
v nastajanju. Doktorska disertacija (neobjavljena). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za
etnologijo in kulturno antropologijo.
Leban, Leon
2009 Dolina Soče. Gorskokolesarski vodnik. Ljubljana: Sidarta.
Načrt upravljanja TNP
2012 Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014–2023. Osnutek, 29. oktober 2012.
Bled: Triglavski narodni park (http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_
NU_20121029_www.pdf).
Napier, David A.
2006 Avant-garde or Savant-garde: The Eco-Tourist as Tarzan. V: Vivanco, Luis A. in Robert J. Gordon
(ur.), Tarzan was an Eco-Tourist ...             and Other Tales in the Anthropology of Adventure. New York in
Oxford: Berghahn Books, 75–90.
Ogrinec, Dejan
2012 9 točk, tur, spominov. 
Bike Magazin 1 (2): 60–64.
Paternu, Marko
1997 Strme kolesnice. Vodnik po 105 zahtevnih gorskokolesarskih turah. 
Ljubljana: Interalta.
Rosen, Paul
1993 The Social Construction of Mountain Bikes: Technology and Postmodernity in the Cycle
Industry. Social Studies of Science 23 (3): 479–513. [DOI: 10.1177/0306312793023003003].
Simonič, Peter (ur.)
2006 Ethnography of Protected Areas: Endangered Habitats  Endangered Cultures. Ljubljana: Filozofska
fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; Društvo za raziskovanje, trženje in
promocijo varovanih območij Slovenije.
šaver, Boštjan
2005 Nazaj v planinski raj. Alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava. Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede.
šolar, Martin
1997 Gorsko kolesarjenje v Triglavskem narodnem parku. 
Možnosti in usmeritve. Strokovne podlage. Bled:
Triglavski narodni park.
Tumes, Kirsty
2007 Out of My Way: Using Qualitative Methods to Understand Recreation Conflict between
Bushwalkers and Mountain Bike Riders. Anthropological Notebooks 13 (1): 45–55.
Vivanco, Luis A.
2007 Green Encounters: Shaping and Contesting Environmentalism in Rural Costa Rica. New York in
Oxford: Berghahn Books.
Vivanco, Luis A. in Robert J. Gordon (ur.)
2006 Tarzan was an Eco-Tourist  and Other Tales in the Anthropology of Adventure. New York in Oxford:
Berghahn Books.
Wesely, Jennifer K. in Emily Gaarder
2004 The Gendered “Nature” of the Urban Outdoors: Women Negotiating Fear of Violence. Gender
and Society 18 (5): 645–663. [DOI: 10.1177/0891243204268127].
Yochim, Michael J.
2005 Kayaking Playground or Nature Preserve? Whitewater Boating Conflicts in Yellowstone National
Park. Montana: The Magazine of Western History 55 (1): 52–64.