Traditiones, 41-2, 2012, 207–212

Submitted by stanka on Mon, 15/07/2013 - 11:01.

DOI: 10.3986/Traditio2012410215        (PDF )

 

 

Naslov/Title
Drawing up an Inventory of Intangible Cultural Heritage: The Austrian Approach

Avtorica/Author
Eva Stiermayr

Izvleček
Čeprav je v Avstriji uresničevanje Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine šele na začetku, je mogoče opaziti pomembno in rastoče zanimanje za nesnovno kulturno dediščino. Nosilci tradicije prosijo za pomoč in sodelovanje, da bi okrepili svojo vidnost oz. navzočnost v javnosti. Številne ustanove odkrivajo nesnovno kulturno dedišlino kot novo razsežnost kulturnih in raziskovalnih aktivnosti in tudi javne ustanove izražajo interes za razpravljanje o njej.

Abstract
Though the implementation of the UNESCO-Convention in Austria is still in its beginnings, a significant and increasing interest in intangible cultural heritage can be identified. Tradition bearers request help and cooperation to enhance their visibility. A vast number of institutions discover intangible cultural heritage as a new dimension of cultural and research activities, and even public bodies express their interest in discussing issues under this headline.

Ključne besede
Konvencija za varstvo nesnovne kulturne dediščine (Unesco 2003), popis nesnovne kulturne dediščine, Avstrija

Keywords
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (UNESCO 2003), inventory of intangible cultural heritage, Austria