Traditiones, 40-2, 2011, 111–118

Submitted by stanka on Thu, 13/06/2013 - 10:21.

DOI: 10.3986/Traditio2011400207        (PDF )

Naslov/Title
Bulgarian Folklore Studies and the Formation of National Identity and Culture. The Contribution of Georgi Sava Rakovsk

Avtorica/Author
Valentina Ganeva-Raycheva

Izvleček
V članku je predstavljeno delo Georgija Save Rakovskega (1821–1867), ki velja za najbolj izjemno, celovito in zanimivo osebnost bolgarskega narodnega prebujenja. V članku so raziskane njegove zamisli o izviru in svojevrstnem značaju Bolgarov, folklora je predstavljena kot temelj narodne zgodovine. Posebna pozornost je namenjena vlogi pisatelja in znanstvenika pri oblikovanju bolgarske folkloristike in ustvarjanju bolgarskega knjižnega jezika ter uvajanju primerjalnih raziskav v Bolgariji.

Abstract
This article presents the work of Georgi Sava Rakovski (1821–1867), one of the most outstanding, well-rounded, and interesting personalities of the Bulgarian Revival. It examines his ideas about the origin and specific character of the Bulgarian people and folklore as a resource for the beginnings of ethnic history. Special attention is dedicated to the role of this man of letters in the establishment of folklore studies in Bulgaria and his contribution to shaping standard Bulgarian and introducing comparative studies in Bulgaria.

Ključne besede
narodouka (narodoslovje); ljudska kultura; etnična zgodovina; narodni značaj; narodna kultura; narodna identiteta

Keywords
narodouka (ethnology); folk culture; ethnic history; national character; national culture; national identity

Viri/References
Arnaudov, Mikhail
1968 Rakovski kato folklorist. V: Ocherci po b‘lgarskiya folklor. T. 1. [Rakovski as a Scholar of Folklore. In: Articles in Bulgarian Folklore. Vol. 1]. Sofia, B‘lgarski pisatel: 235-301.

Genchev, Stoyan
1988 Georgi Rakovski i izsledvaneto na b‘lgarskata narodna kultura. – In: Rakovski, G. S., 1988, 477–500.

Rakovski, Georgi Stoykov
1988 S‘chineniya v chetiri toma. T. 4. Ezikoznanie. Etnografiya. Folklor [Works in Four Volumes. Vol. 4. Linguistics. Ethnography. Folklore]. Sofiya: B‘lgarski pisatel.

Zherev, Stoyan
1988 G. S. Rakovski i b‘lgarskiyat knizhoven ezik ot sredata na XIX vek. In: Rakovski 1988, 500-515.

Zhivkov Todor Ivanov
1981 Folklor i s“vremennost. Sofiya: Nauka i izkustvo [Folklore and Modernity].Sofia: Nauka I Izkustvo Publishing House.]
1987 Etnokulturno edinstvo i folklor [Ethnocultural Unity and Folklore]. Sofiya: Nauka i izkustvo.
1999 Do sledvashtata zapetaya... [Up To the Next Comma…]. Sofiya: IK „Hristo Botev.
2000 Uvod v etnologiyata [Introduction to Ethnology]. Plovdiv: Plovdivsko universitetsko izdatelstvo.