Traditiones, 40-2, 2011, 119–136

Submitted by stanka on Thu, 13/06/2013 - 10:15.

DOI: 10.3986/Traditio2011400208        (PDF )

Naslov/Title
Formation of Russian Ethnography (1750–1850)

Avtorica/Author
Mariam M. Kerimova

Izvleček
Avtorica v prispevku pojasni, kako se je ruska etnografija oblikovala v drugi polovici 18. stoletja in prvi polovici 19. stoletja, pri čemer ta časovni razpon razdeli na več krajših obdobij. Predstavi bistvene dogodke, ki so zaznamovali etnografska dela (npr. raziskovalne odprave), in posameznike, ki so s svojimi deli vplivali na razvoj vede v Rusiji.

Abstract
The author explains how Russian ethnography was created in the second half of the 18th century and the first half of the 19th century. She divides this time-span into shorter periods. In each of these periods she presents crucial events that left an important mark on ethnographic works (e.g. research expeditions) as well as outstanding individuals who influenced the development of ethnographic science in Russia.

Ključne besede
Rusija, etnografija, zgodovinski pregled, 18. stoletje, 19. stoletje, raziskovalne ekspedicije

Keywords
Russia, ethnography, historical overview, 18th century, 19th century, research expeditions

Viri/References
Andreev, Aleksandr I. (ed.)
1948 Polnoe sobranie Russkie otkrytiya v Tikhom okeane i Severnoy Amerike v XVIII v. (Russian Discoveries in the Pacific Ocean and North America in the Eighteenth Century) Moskva: Geografgiz.

Andreev, Andrei Yu.
2000 “Gettingenskaya dusha« Moskovskogo universiteta Iz istorii nauchnykh vzaimosvyazey Moskvy i Gettingena v nachale stoletiya Voprosy istorii yestestvoznaniya i tekhniki. N 2. (“Gottingen Soul” of Moscow University. From the History of Scientific Relations between Moscow and Gottingen at the Beginning of the Nineteenth Century. Questions Concerning the History of Natural Sciences and Engineering. N 2.) Moskva: Nauka.

Anikin, Vladimir P.
1996 Teoriya fol’klora. Kurs lektsiy. (Theory of Folklore: A Series of Lectures.) Moskva: KDU.

Azadovsky, Mark K.
1958–1963 Istoriya russkoy fol’kloristiki: V 2-h t. (The History of Russian Folklore Studies: In Two Volumes.) Moskva: Nauka.

Gaim, R. (Heym, Rudolf )
1888 Gerder yego zhizn’ i sochineniya. I–II. (Herder, His Life and Works. Vol. I, II.) Izdanie K. T. Soldatenkova Tip-ya V. F. Rikhter. Moskva.

Georgi, Johann G.
1776–1777 Opisanie vsekh v Rossiyskom gosudarstve obitayushchikh narodov Takzhe ikh zhiteyskikh obryadov ver obyknoveniy zhilishch odezhd i prochikh dostopamyatnostey. Ch. 1–4. (A Description of All the Peoples Living in the Russian State, also Their Worldly Rites, Religions, Habits, Houses, Clothes and Other Memorablenesses. Part 1–4.) Sankt Peterburg.

Herder, Johann G.
1803 Outlines of a philosophy of the history of man. Tr. from the German of John Godfrey Herder by T. Churchill. Printed by Luke Hansard for J. Johnson.
1829 Mysli otnosyashchiesya k filosofskoy istorii chelovechestva po razumeniyu i nachertaniyu Gerdera. Russkiy perevod. (Thoughts Relating to the Philosophical History of Humanity in Herder’s Opinion and Writing: Russian Translation.) Sankt Peterburg.
1959 Izbrannye sochineniya. (Selected Works.) Moscow, Leningrad: Gosudarstvennoe izdateljstvo hudozhestvennoi literaturi.

Lomonosov, Mikhail V.
1950–1983 Polnoe sobranie sochinenii. (Complete Edition). Moscow, Leningrad: Akademiia nauk SSSR.

Putilov, Boris N.
1994 Fol’klor i narodnaya kul’tura. (Folklore and Folk Culture.) Sankt Peterburg: Кnizhni dom »Universitet«.

Snegirev, Ivan
1837–1839 Russkie prostonarodnye prazdniki i sueveriya. Vyp. 1– 4. (The Common Holidays of Russians and Superstitions. Ed. 1–4.) Moskva: Universitetskaja tipografija.

Tokarev, Sergei A.
1966 Istoriya russkoy etnografii. (A History of Russian Ethnography.) Moskva: Nauka.
1978 Istoki etnograficheskoy nauki. (Origins of Ethnographic Science.) Moskva: Nauka.