Traditiones, 40-2, 2011, 9–26

Submitted by stanka on Thu, 13/06/2013 - 10:08.

DOI: 10.3986/Traditio2011400202        (PDF )

Naslov/Title
Matija Majar Ziljski – Enlightener, Politician, Scholar

Avtorica/Author
Iskra Vasiljevna Čurkina

Izvleček
Matija Majar je bistveno zaznamoval različna področja kulturnega, vzgojnega in političnega življenja. Med revolucijo 1848–1849 je bil eden vodilnih slovenskih mislecev in prvi, ki je objavil politični program Zedinjena Slovenija. Po revoluciji se je postopoma preusmeril od vseslovenskih vprašanj v ustvarjanje panslovanskega/vseslovanskega jezika. Ta usmeritev se je še bolj okrepila po njegovem potovanju na Etnografsko razstavo v Moskvo leta 1867 in zaradi prijateljstev z ruskimi slavofili.

Abstract
Matija Majar Ziljski left a significant mark in different spheres of cultural, educational and political life. During the revolution of 1848–1849, he was an Slovenian ideologist and the first to publish his political program entitled United Slovenia. After the revolution, he gradually turned away from Pan-Slovenian affairs, the main reason for this being his idea about creation of Pan-Slavic literary language. His position on this matter strengthened after his trip to the Ethnographic Exhibition in Moscow in 1867 and his friendship with Russian Slavophiles.

Ključne besede
Matija Majar Ziljski, biografija, panslavizem, etnografska razstava, Moskva

Keywords
Matija Majar Ziljski, biography, Panslavism, Ethnographic exhibition, Moscow

Viri/References
Čurkina, Iskra V.
1978 Slovenskoe nacional´no-osvoboditel´noe dviženie v XIX v. i Rossija. (Slovenian National–Liberation Movement in the 19th Century and Russia.) Moskva: Nauka.

Ilešič, Fran
1905 Korespondenca dr. Jos. Muršca. In: Zbornik Matice Slovenske. Vol. VII. Ljubljana: Narodna tiskarna, 47–49.

Kirilina, Liubov’ A.
2000 Slovency i revoljucija 1848-1849 godov. (Slovenes and the Revolution 1848–1849.) Moskva: Institut slavjanovedenija RAN.

Pleterski, Janko
1965 Narodna in politična zavest na Koroškem: Narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848-1914. Ljubljana: Slovenska matica.

Prijatelj, Ivan
1955 Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina. Vol. 1. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Zwitter Fran
1964 Slovenski politični prerod XIX st. v okviru evropske nacionalne problematike. Zgodovinski časopis 18: 75–153.