Traditiones, 39-2, 2010, 7–23

Submitted by stanka on Fri, 31/05/2013 - 12:31.

DOI: 10.3986/Traditio2010390201        (PDF )

Naslov/Title
Dreams as Communication Method between the Living and the Dead. Ethnographic Case Study from Slovakia

Avtorica/Author
Gabriela Kiliánová

Izvleček
V prispevku so obravnavane sanjske pripovedi o pokojnih, ki so bili blizu pripovedovalcem. Avtorica meni, da so odnosi do takšnih sanjskih pripovedi posebni v tradicionalni in sodobni družbi: sanje so pogosto interpretirane kot metoda komunikacije med svetovoma živih in pokojnih, ki potrebujejo drugi druge. Članek se osredinja na lokalno skupnost na zahodnem Slovaškem in obravnava naslednja vprašanja: 1. Do katere stopnje je sanjska izkušnja vključena v javno življenje lokalne skupnosti in kateri so pogoji takšne vključenosti; 2. kako je sanjska pripoved obravnavana v zasebnem in javnem diskurzu; in 3. kakšne so interpretacije sanj. Avtorico zanimajo spremembe v interpretacijah sanj, ki so nasledek postsocialističnih procesov transformacije po letu 1989.

Abstract
The paper discusses dream narratives concerning deceased persons who were close to narrators. The author argues that the attitudes towards this type of dream narratives are specific in traditional as well as in modern society: such dreams are often interpreted as communication method between the worlds of living and dead people who need each other. The paper focuses on a local community in Western Slovakia and deals with the following questions: (1) to what degree has dream experience been integrated in public life of the local community and what are the conditions of this integration; (2) how the dream narration is treated in the private and public discourse; and (3) what are the interpretations of the dreams. The author is interested in the changes of interpretations of the dreams that have currently occurred as a result of postsocialist transformation processes after 1989.

Ključne besede
sanje o pokojnem, komunikacija s pokojnim, sanjska pripoved, interpretacija sanj, Slovaška, postsocialistično obdobje

Keywords
dreams about the dead, communication with dead, dream narrative, interpretation of dream, Slovakia, post-socialist period

Viri/References
Edgar, Ian
2000 Cultural Dreaming or Dreaming Cultures? The Anthropologist and the Dream.
Zeitschrift fur Kulturwissenschaften 13 (Traume/n): 1–20.

Hasan-Rokem, Galit
1999 Communication with the Dead in Jewish Dream Culture. In: Shulman, David and Guy G. Stroumsa (eds.), Dream Cultures: Explorations in the Comparative History of Dreaming. Oxford &New York: Oxford University Press, 213–232.

Herdt, Gilbert
1987 Selfhood and Discourse in Sambia Dream Sharing. In: Tedlock, Barbara (ed.), Dreaming: Anthropological and Psychological Interpretations. Cambridge: Cambridge University Press, 55–85.

Jamnicka, Vilma
2001 Sny a videnia. [Dreams and Visions] Bratislava: Ikar.

Jendrej, M.C.
1992 Ingessana Dreaming. In: Jendrej, M. C. and Rosalind Shaw (eds.), Dreaming, Religion and Society in Africa. Studies on Religion in Africa VI. Leiden, New York and Koln: E. J. Brill, 101–125.

Kowalska, Faustina
2003 Denniček. Božie milosrdenstvo v mojej duši. [Diary: Divine Mercy in My Soul] Smižany: Spoločnosť katolickeho apoštolatu Palloti.

Kratky, Radovan
1969 Snar. Najnovši egyptsko-perzsko-chaldejsko-československy obsahujuci vysvetlenia všetkych snov podľa najosvedčenejšich a najvyskušanejšich prameňov. [The Newest Egyptian-Persian-Chaldean-Czechoslovakian
Book on Dream Interpretation Encompassing Explanations of All Dreams According to the Most Reliable and Tested Sources] Bratislava: Smena.

Liptak, Ľubomir
2000 The Communist Model of Industrialization and Modernization. In: Mannova, Elena (ed.), A Concise History of Slovakia. Bratislava: Historicky ustav SAV and Academic Electronic Press, 284–286.

Mannova, Elena and Roman Holec
2000 On the Road to Modernization 1848 – 1918. In: Mannova, Elena (ed.), A Concise History of Slovakia. Bratislava: Historicky ustav SAV and Academic Electronic Press, 185–234.

Martin, Dominique
1999 Modernization in the Crisis: From Talcott Parsons to Jurgen Habermas. In: Adamski, Wladyslaw W. et al. (eds.), System Change and Modernization: East-West in Comparative Perspective. Warsaw: IfiS Publishers, 23–44.

Miller, Daniel
1995 Introduction. In: Miller, Daniel (ed.), Worlds Apard: Modernity through the Prism of the Local. London and New York: Routledge, 1–21.

Podolinska, Tatiana
2010 The Religious Landscape in Post-communist Slovakia. Anthropological Journal of European Culture 19 (1): 85–101.

Pocs, Eva
1999 Between the Living and the Dead: A Perspective on Witches and Seers in the Early Modern Age. Budapest: Central European University Press.

Prekvapujuce tajomstvo duši v očistci
Undated [Astonishing Mystery of the Souls in Purgatory] Bratislava: Magnificat Slovakia.

Shaw, Rosalind
1992 Dreaming as Accomplishment: Power, the Individual and Temne Divination. In: Jendrej, M. C. and Rosalind Shaw (eds.), Dreaming, Religion and Society in Africa: Studies on Religion in Africa VI. Leiden, New York and Koln: E. J. Brill, 36–54.

Tedlock, Barbara
2003 The New Anthropology of Dreaming. In: Harvey, Graham (ed.), Shamanism: A Reader. London and New York: Routledge, 103–122.

Tiukhteneva, S. P.
2007 The Land of My Dreams. Anthropology and Archeology of Eurasia 46 (2): 42–54.