Traditiones, 39-2, 2010, 65–86

Submitted by stanka on Fri, 31/05/2013 - 12:22.

DOI: 10.3986/Traditio2010390205        (PDF )

Naslov/Title
Secular content in two religious festivity. Reformation Day, Commemoration Day of the Dead

Avtor/Author
Božidar Jezernik

Izvleček
Črna ali rdeča barva dni v koledarju je pomemben pripomoček pri urejanju življenja v družbi. Pri izbiri prave barve za dni v letu ima odločujočo vlogo vladajoča ideologija, s tem nosilci oblasti ne določajo le, kateri dnevi so primerni za delo in kateri za počitek, temveč si na ta način prisvajajo preteklost, kanonizirajo vednost in pomen posamičnih zgodovinskih oseb in dogodkov. Avtor poseganje v simbolni svet analizira na primeru dveh praznikov, uvedenih v Republiki Sloveniji leta 1992, in sicer dneva reformacije in dneva spomina na mrtve.Pri tem je uporabil model, ki sta ga razvila Marea Teski in Jacob Climo za konstruiranje in rekonstruiranje preteklosti skoz spominski repertoar.

Abstract
The red or black colours used to differ between individual days in many calendars are an important aid to organising life in a society. The prevailing ideology has a decisive role in the choice of colour for particular days. By defining which days should be marked as particularly important, those in power not only define which days are suitable for work and which for rest. They also appropriate the past, and canonise knowledge and meaning of the past. Author analyzes interventions in the symbolic world on the examples of two holidays, introduced in the Republic of Slovenia in 1992, namely Reformation Day and Day of Remembrance of the Dead. In the analysis of the narrative image of the past, he draw on the model proposed by Marea Teski and Jacob Climo for constructing and reconstructing the past through the memory repertoire.

Ključne besede
dan reformacije, dan spomina na mrtve, simboli, kolektivni spomin, prisvajanje preteklosti

Keywords
Reformation Day, Day of Remembrance of the Dead, symbols, collective memory, appropriation of the past

Viri/References
Batista, Eva
2010 Komemoracije travmatične verzije mitične zgodovine.
Glasnik SED50 (3–4): 5–14.

Benedik, p. Metod
2007 Koga škof Hren še vedno straši. Družina (11. 11.): 3.

Blažič, Gregor
2007 Reformator ali inkvizitor? Demokracija (15. 11.): 46–48.

c.
1925 Indijanska dogodivščina. Nova Doba (5. 11.): 2.
1931a O Vseh svetih.
Nova Doba (30. 10.): 2.
1931b Petje na grobovih.
Nova Doba (30. 10.): 2.
1931c Brivnice o Vseh svetih.
Nova Doba (30. 10.): 2.
1931d Trgovine na dan Vseh svetnikov.
Nova Doba (30. 10.): 2–3.
1932 Štetje obiskovalcev pokopališč.
Nova Doba (31. 10.): 2.
1933 Spomin dragih rajnkih najlepše.
Nova Doba (30. 10.): 2.
1937 Štetje obiskovalcev grobov o Vseh svetih.
Nova Doba (29. 10.): 4.
1939 O Vseh svetih.
Nova Doba (20. 10.): 2.

C. R. in D. G.
2007 Številne žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve. Delo (2. 11.): 1.

Connerton, Paul
1989 How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press.

Cvetinomirski
1911 V seh mrtvih dan. Angelček, str. 174–175.

Črnič, Valerija
1978 Dan mrtvih in mladi. Naša skupnost 11: 18.

Čurin, Jože
1986 Spomini živijo. Javna tribuna: 13.

dr.
2007 Zaplet pri polaganju vencev na Žalah. Večer (2. 11.): 2.

Fink, Andrej
2009 Čudna religiozna vnema. Družina (8. 11.): 9.

Gaberc, Vinko V.
1925 O smrti in o življenju Nova Doba (31. 10.): 1.

Gojanović, Milica
1986 Žalne komemoracije. Dogovori: 7.

Izv. dop.
1877a Iz Trsta. Soča (9. 11.): 2–3.
1877b Iz Dunaja.
Soča (9. 11.): 3.
1878 Iz Bovca.
Soča (8. 11.): 3.

j.
1981 K am greš naposled, naša pot…. Družina (8. 11.): 1.

Javoršek, Jože
1986 Živeli bodo z nami. Dogovori (4. 11.): 1.

Jezernik, Božidar
1979 Zgodovina v zgodbah ustne tradicije. Časopis za kritiko znanost 33–34: 239–277.
1994
Non cogito ergo sum. Arheologija neke šale. Ljubljana: Društvo za preučevanje zgodovine, literature
in antropologije.
2008 Dva obraza podobe Primoža Trubarja.
Stati inu obstati 7–8: 147–164.
2010 Ali je Primož Trubar upesnitve vreden junak?. V: Bjelčevič, Aleksander (ur.),
Reformacija na Slovenskem. Ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Ljubljana: Znanstvena založba FF(Obdobja; 27) [v tisku].

Juhant, Janez
1999 November 1990. Družina (7. 11.): 3.

jz.
1980 Življenje – čudež neugnani. Družina (9. 11.):1, 4.

Kolšek, Peter
2009 Božič in dan pozneje. Delo. Sobotna priloga (24. 12.): 1.

Koman, Manica
1916 Vseh mrtvih dan. Slovenec (31. 10.): 1.

Koren, Ksenija
2007 Proslava poglobila delitve med Slovenci? Večer (2. 11.): 3.

Kos, Ivan
1981 Zadobrova-Sneberje. Naša skupnost 22: 11.

Koštomaj, Fran
1923 Na Vseh svetih. Nova Doba. Priloga (1. 11.): 1.

Kovač, p. Edvard
1992 Ob dnevu reformacije. Družina (25. 10.): 1.

Kuhar, Boris
1990 Mrtvi živijo z nami. Naša skupnost (oktober): 12.

Kuret, Niko
1970 Praznično leto Slovencev. III. knjiga. Celje: Mohorjeva družba.

Lowenthal, David
1996 Possessed by the Past: The Heritage Crusade and the Spoils of History. New York in London: The Free Press.

Luthar, Oto in Breda Luthar
2007 Kolonizacija spomina. V: Stanovnik, Janez, Slavko Grčar in Hardvik Pirnovar, Narodnoosvobodilni boj v slovenskem narodovem spominu. Slovenski zbornik 2007. Ljubljana: GO ZZB NOB Slovenije, 53–59.

M. B.
1982 Naj molijo za rajne… Družina. Družinska priloga (7. 11.): 154.

Mach, Zdisław
1993 Symbols, Conflict, and Identity: Essays in Political Anthropology. Albany: State University of New York Press.

Muller, Herbert J.
1952 The Uses of the Past: Profiles of Former Societies. New York: Oxford University Press.

Natzmer, Cheryl
2002 Remembering and Forgetting (ur.): Creative Expressions and Reconciliation in Post-Pinochet Chile. V: Climo, Jacob J. in Maria G. Cattell, ur., Social Memory and History: Anthropological Perspectives. Lanham: AltaMira Press, 161–179.

Nepodp.
1878 V Gorici. Soča (8. 11.): 3.
1893 Vseh mrtvih dan.
Soča (3. 11.): 1–2.
1914 Dan mrtvih.
Štajerc (1. 11.): 2–3.
1916 Junakom na pokopališču pri Sv. Križu v spomin.
Slovenec (31. 10.): 4.
1924 Prazniki.
Slovenec (1. 11.): 1.
1931 Odborove seje.
Bojevnik (15. 11.): 8.
1936 O Vseh svetih in na vernih duš dan.
Nova Doba (30. 10.): 3.
1946 … in peklenska vrata je ne bodo premagala.
Družabna pravda (1. 11.): 1–2.
1950 Njim, ki so za nas dali življenje.
Svobodna Slovenija (2. 11.): 1.
1981 Praznik slovenskih evangeličanov.
Družina (8. 11.): 3.
1982 Vseh živih dan.
Družina (31. 10.): 3.
1983 Preteklo je dvajset let.
Tabor (11–12): 218.
1989 Žalne komemoracije ob dnevu mrtvih.
Naša skupnost (25. 10.): 1.
1990 Krakovska grobišča.
Naš glas (27. 7.): 16–17.

Ocvirk, Drago
1993 Reformacija dneva reformacije. Družina (14. 11.): 3.

Orwell, George
1984 Nineteen Eighty-Four. Harmondsworth: Penguin Books.

Peterle, Lojze
1983 Pozor! Smrti vsop strogo prepovedan. Družina. Družinska priloga (6. 11.): 144.

Plumb, J. H.
1969 The Death of the Past. London: Macmillan and Co.

Pojbič, Jože, in dopisniki Dela
1992 ≫Reformacija si tak praznik res zasluži≪. Delo (2. 11.): 2.

Resman, Mate
1964 Z brali smo se (Govor ob blagoslovitvi spominske kapelice). Tabor10: 200–201.

Shackel, Paul A.
2001 Public Memory and the Search for Power in American Historical Archaeology. American Anthropologist 103 (3): 655–670.

Slavec Gradišnik, Ingrid
2009 Od Miklavža do Božička in dedka Mraza ter nazaj. Večer. V soboto (24. 12.): 2–5.

Stanovnik, Justin
1994 Spomina ne smemo izgubiti. Od odkritju neke spominske plošče. Družina (30. 10.): 7.

Škalič, Gustav
2000 Ob prazniku. Evangeličanski list 10: 1.
2002 Volitve.
Evangeličanski list 10: 1.
2004 Stati inu obstati…
Evangeličanski list 10: 1.

Štuhec, Ivan
1997a Vse najboljše! Družina (2. 11.): 27.
1997b Ustavite…! Koga?
Družina (9. 11.): 19.

Švent, Rozina
1992 Publicistična dejavnost slovenske emigracije po drugi svetovni vojni. (Neobjavljeno magistrsko delo.) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino.

Teski, Marea C. in Jacob J. Climo (ur.)
1995 The Labyrinth of Memory: Ethnographic Journeys. Westport and London: Bergin & Garvey.

Turk, Boštjan
2000 Drevo, korenine in temelj slovenske državnosti. Družina (12. 11.): 21.

Turk, Danilo
2009 V Ljubljani bi lahko imeli Trg Demosa. Delo. Sobotna priloga (24. 12.): 4–7.

Vogel, Milan
2007 Proslave in njih težave. Delo (2. 11.): 5.

Vošnjak, Bogumil
1913 Študije k problemu jugoslovanske narodne misli. Veda: 524–572.

Zadravec, Jože
1992 Blagor tistim, ki častijo Sveto. Družina (8. 11): 1.

Zadravec, Franc
1993 Referat ob Dnevu reformacije. O razvoju prekmurske protestantske književnosti ob koncu 16. In v začetku 17. stoletja. V: Evangeličanski koledar. Murska Sobota: Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji: 55–59.

Zborovalci
1992 Zborovalci Tabora združenih slovenskih protikomunističnih borcev Argentina. 1992. Spomenica vladi države Slovenije; Tabor, št. 11–12, str. 242–243.

Zorn, Aleksander
1999 Nacionalni junaki, narcisi in stvaritelji. Eseji o slovenski književnosti. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Žajdela, Ivo
2007 Pravica do javnega imena: Postavljene spominske plošče v Beli krajini. Družina (28. 10.):18.