Traditiones, 39-1, 2010, 123–135

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 10:36.

DOI: 10.3986/Traditio2010390111        (PDF ) 

Naslov/Title
Made in the Balkans, ready to Use at Home: Some Remarks on Neofolk Music in Slovenia

Avtor/Author
Srđan Radović

Izvleček
V članku je obravnavan sprejem neofolk glasbe v Sloveniji, posebej neo- in turbofolk glasbe, ki je v Slovenijo prišla iz drugih pojugoslovanskih držav. Po opredelitvi osrednjih pojmov so pregledane infrastruktura, s katero se razširja ta glasbeni slog, in posebej promocijske strategije, ki so usmerjene h glavnim ciljnim skupinam, t. i. »južnakom« in mladim etničnim Slovencem. V sklepu je analiziran sprejem teh glasbenih oblik v Sloveniji.

Abstract
This article deals with what is widely understood as neofolk music in Slovenia, especially with neofolk and turbofolk originating from other former Yugoslav countries. After defining several terms, the infrastructure for disseminating this musical style is examined, with special attention to strategies for penetrating two major target groups: “Southerners” and younger ethnic Slovenians. The article concludes by discussing the reception of these musical forms by audiences in Slovenia.

Ključne besede
neofolk, turbofolk, Slovenija, Balkan, kulturne strategije in občinstvo

Keywords
neofolk, turbofolk, Slovenia, the Balkans, cultural strategies and audiences

Viri/References
Andree-Zaimović, Vesna
2001 Bosnian Traditional Urban Song „On the Sunny Side of the Alps“: From the Expression of Nostalgia to a New Ethnic Music in Slovene Culture. U: Pettan, Svanibor (idr., ur.), Glasba in manjšine. Zbornik referatov 1. mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM) Glasba in manjšine, Ljubljana, Slovenija, 25–30. junij 2000 / Music and minorities: Proceedings of the 1st International Meeting of the International Council for Traditional Music (ICTM), Study Group Music and Minorities, Ljubljana, Slovenia, June 25–30, 2000. Ljubljana: Založba ZR C, ZR C SAZU , 111–120.

Bennett, Andy
2001 Cultures of Popular Music. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

Bulc, Gregor
2004 Proizvodnja kulture. Vloga in pomen kulturnih posrednikov. Maribor: Subkulturni azil.

Burton, Kim
1994 World Music: The Rough Guide. London: Penguin Group.

Čolović, Ivan
1982 Nova narodna muzika. Kultura 57/58: 29–55.

Danesi, Marcel
2008 Popular Culture: Introductory Perspectives. New York: Rowman & Littlefield Publishers.

Dragićević-Šešić, Milena
1994 Neofolk kultura. Publika i njene zvezde. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stanojevića.

Đurković, Miša
2005 Ideološki i politički sukobi oko popularne muzike u Srbiji. Filozofija i društvo 25: 271–284.

Eterović, Ana
2008 Folklorizem za novo rabo. Ljudska, narodno-zabavna, turbofolk. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Eterovic-Ana.pdf).

Gordi, Erik
2001 Kultura vlasti u Srbiji. Nacionalizam i razaranje alterativa. Beograd: Samizdat B92.

Janović, Zoran
2003 Balkan v podobi. Reprezentacija balkanske popularne folklore v slovenskih medijih. Medijska preža oktober 2003.

Jansen, Stef
2002 Svakodnevni orijentalizam. Doživljaji ‘Balkana’/’Evrope’ u Beogradu i Zagrebu. Filozofija i društvo 18: 33–72.

Kronja, Ivana
2001 Naknadna razmatranja o turbofolku. Kultura 102: 8–18.

Lazarin Branimira
2006 43% tinejdžera sluša narodnjake. Jutarnji list [Zagreb], 11. 03. 2006.

Mitrović, Marijana
2008 Agenti spektakla. Politike tela u turbo-folku. U: Divac, Zorica (ur.), Kulturne paralele. Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu. Beograd: Etnografski institut SANU, 129–145.

Muršič, Rajko
2002 Local Feedback: Slovene Popular Music between the Global Market and Local Consumption. U: Phelps, Thomas (ur.), Heimatlose Klange? Regionale Musiklandschaften – heute – Beitrage zur Popularmusikforschung 29/30. Karben: COD-Verlag, 125–148.
2007 The Balkans and Ambivalence of its Perception in Slovenia: the Horror of “Balkanism” and Enthusiasm for its Music. U: Jezernik, Božidar (idr., ur.), Europe and its Other: Notes on the Balkans. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 87–105.

Prica, Ines
1986 O kritici novokomponovane narodne muzika. Elementi mita o narodu. Glasnik Etnografskig instituta SANU 35, 51–60.

Simić, Marina
2006 EXIT u Evropu. Popularna muzika i politike identiteta u savremenoj Srbiji. Kultura 116/117: 98–122.

Stojanović, Branimir
2005 Koja je osnovna uloga Pinka i kako je nastao? Predavanje, tribuna „Kič i Srbija“, 01. 04. 2005 (http://rex.b92.net/kvasac/02).