Traditiones, 39-1, 2010, 155–164

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 10:06.

DOI: 10.3986/Traditio2010390113      

 

(PDF )

Naslov/Title
Anthropologists as Scientists, Journalists, or the Enemies of the State: The “Erased” in Slovenia

Avtorica/Author
Marta Stojić

Izvleček
Članek obravnava izbrane probleme pri raziskovanju »izbrisanih« v Sloveniji. Sama tema je vplivala na način raziskave, ki je prešla na polje politično angažirane in sodelovalne antropologije. Uporabna antropologija, ki je vedno tudi vidik politične antropologije, na najrazličnejše načine vpliva na svet, v katerem preučujemo ljudi, in na ljudi, ki jih preučujemo. Najprej zaradi tega, ker nekatere fenomene postavimo v javnost, omogočamo komunikacijo med nami, raziskovalci, in neznanstveno skupnostjo. Poleg tega politično angažirani akcijski antropologi ne zbirajo le gradiva, temveč ga tudi ustvarjajo. Naposled to lahko pripelje do konkretnih sprememb glede na prejšnje stanje, kar se je dejansko zgodilo pri zakonskem položaju »izbrisanih«.

Abstract
This article deals with some issues encountered while studying the phenomenon of people removed from the Slovenian register of permanent residents (known as the “erased”). The topic influenced the research, which
thus entered the domain of politically engaged and collaborative anthropology. Applied anthropology, which always represents a form of political anthropology, influences where we and the people we study live in a variety of ways. First of all, by making some issues public, communication between the general public and the researchers is enabled. Furthermore, politically engaged and activist anthropologists not only collect but also create data. In the end, all of this may result in some concrete changes in the existing status quo, which has been the case with the legislative status of the “erased.”

Ključne besede
uporabna antropologija, aktivizem, terensko delo

Keywords
applied anthropology, activism, fieldwork

Viri/References

 

 

Borofsky, Robert
2000 Public Anthropology: Where To? What Next? Anthropology News 41 (5): 9–10. [
http://dx.doi.org/10.1111/an.1999.40.1.6].

Ervin, Alexander M.
2000 Applied Anthropology: Tools and Perspectives for Contemporary Practice. Boston: Allyn and Bacon.

Geertz, Cliford
1998 (1973) Tumačenje kultura (1). Beograd: Biblioteka XX vek.

Gleach, Frederic W.
2002 Anthropological Professionalization and the Virginia Indians at the Turn of the Century. American Anthropologist 104: 499–507. [http://dx.doi.org/10.1525/aa.2002.104.2.499].

Hantman, Jeffrey L., Karenne Wood i Diane Shields
2000 Writing Collaborative History: How the Monacan Nation and Archaeologists Worked Together to Enrich Our Understanding of Virginia's Native Peoples. Archaeology 53 (5): 56–61.

Hastrup, Kristen i Peter Elsass
1990 Anthropological Advocacy: A Contradiction in Terms? Current Anthropology 31: 301–311. [http://dx.doi.org/10.1086/203842].

Jalušič, Vlasta
2003 Organizirana nedolžnost. U: Dedić, Jasminka, Vlasta Jalušič and Jelka Zorn (ur.), Izbrisani. Organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 7–22.

Marcus, George E. i Michael M. J. Fischer
1986 Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press.

Mekina, Igor
2007 Izbris izbrisa. U: Beznec, Barbara (ur.), Zgodba nekega izbrisa. Ljubljana: Študentska založba (Časopis za kritiko znanosti 35, 228), 157–170.

Pistotnik, Sara
2007 Kronologija izbrisa 1990–2007. U: Beznec, Barbara (ur.), Zgodba nekega izbrisa. Ljubljana: Študentska založba (Časopis za kritiko znanosti 35, 228), 204–236.

Searle, John R.
1997 (1958) Proper Names. U: Ludlow, Peter (ur.), Readings in the Philosophy of Language. Cambridge and London: The MIT Press, 585–592.

Šterk, Karmen
1998 O težavah z mano. Antropologija, lingvistika, psihoanaliza. Ljubljana. Študentska organizacija univerze, Študentska založba.

Van Willigen, John
1993 Applied Anthropology: An Introduction. Rev. ed. Westport, Conn.: Bergin and Garvey.

Zorn, Jelka
2003 Politike izključevanja v nastajanju slovenske državnosti. U: Dedić, Jasminka, Vlasta Jalušič i Jelka Zorn (ur.), Izbrisani. Organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 85–139.

Web stranice
http://www.radiostudent.si/article.php?sid=6091
http://www.metelkovamesto.org/?mode=static&id=19
http://www.dz-rs.si/index.php?id=57
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/211515
http://www.mladina.si/tednik/200705/clanek/slo--otrokove_pravice-sinisa_gacic
http://www.rtvslo.si/slovenija/pravni-zapleti-ob-vrnitvi-berishe/62842
http://24ur.com/novice/slovenija/izgon-brez-sklepa-ai-zaskrbljena.html

 

http://209.85.229.132/search?q=cache:19grqnphvYMJ:www.siol.net/Data/Ankete/Slovenija/izbrisani.as px+anketa+izbrisani&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a