Traditiones, 39-1, 2010, 261–272

Submitted by stanka on Fri, 24/05/2013 - 09:19.

  DOI: 10.3986/Traditio2010390118           (PDF )

Naslov/Title
Slovenian Composers in Serbia: Davorin Jenko, Mihovil Logar, Zlatan Vauda

Avtorica/Author

Anica Sabo

Izvleček
V Srbiji je bilo v drugi polovici 19. stoletja veliko pozornosti posvečeno umetnosti, enemu od podpornih stebrov razvoja države in oblikovanja narodne identitete. Takrat je v Beograd prišel Davorin Jenko. Z raznovrstnimi prizadevanji na številnih področjih glasbenega življenja v Srbiji je stkal kulturne vezi med slovenskim in srbskim narodom. Poleg dejavnosti Davorina Jenka je bilo opazno tudi delovanje Mihovila Logarja in Zlatana Vaude. Vsi trije so bili v prvi vrsti skladatelji, delovali pa so tudi na drugih področjih (zborovodstvo, različne oblike pedagoškega dela in izjemno obsežno organizacijsko-družbeno delovanje).

Abstract
As a mainstay of the country’s development and the shaping of national identity, art was given a great deal of attention in Serbia in the second half of the nineteenth century. This was the time when Davorin Jenko came to Belgrade; by participating in many areas of Serbian music life, he worked to establish cultural links between Slovenia and Serbia. In addition to Davorin Jenko, this article addresses the work of Mihovil Logar and Zlatan Vauda. Alongside composing as their primary occupation, it examines other aspects of their engagement such as work with choirs, various forms of teaching, and extensive involvement in organizing events and social activities.

Ključne besede
slovenski skladatelji, Davorin Jenko, Mihovil Logar, Zlatan Vauda, kulturne vezi, zbor

Keywords
Slovenian composers, cultural links, choir

Viri/References
Jakšić, Đura
1977 Mihovil Logar – pola veka u Beogradu. Pro musica [Beograd] 91: 4–5.

Karakaš, Branko
1968 Razgovor sa kompozitorom Mihovilom Logarom. Pro musica [Beograd] 38: 112–114.

Marinković, Sonja
2009 Istorija srpske muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pavlović, Mirka
1992 Поводом деведесетог рођендана једног Београђанина. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije [Preuzeto iz 2008. Allegretto giocoso: Stvaralački put Mihovila Logara. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti Katedra za muzikologiju].

Peričić, Vlastimir
1969 Muzički stvaraoci u Srbiji. Beograd: Prosveta.

Sabo, Anica
2003 Tri akorda Zlatana Vaude. Novi zvuk [Beograd] 23: 28–33.

Vauda, Zlatan
2006 Vokalize. Beograd: Dečiji kulturni centar Beograd.