TRADITIONES • 40/2 • 2011

Submitted by stanka on Tue, 14/02/2012 - 14:10.

From Herder's Ideas and Slavic Mutuality to Shaping a Scholarly Discipline and Studying the Culture of the Other / Od Herderja in slovanske vzajemnosti do oblikovanja znanstvene discipline, raziskovanja kulture Drugega (Jurij Fikfak)

 

MATIJA MAJAR ZILJSKI (1809–1892)

Iskra Vasiljevna Čurkina, Matija Majar Ziljski – Enlightener, Politician, Scholar (Matija Majar – Razsvetljenec, politik, znanstvenik)

Jurij Fikfak, Ethnography and Matija Majar (Narodopisje in Matija Majar)

Božidar Jezernik, The priest Matija Majar and the Moscow Ethnographic Exhibition of 1867 (Duhovnik Matija Majar in etnografska razstava v Moskvi leta 1867)

 

RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS BETWEEN 1770 AND 1880 / RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880

Alexander Maxwell, Herder, Kollár, and the Origins of Slavic Ethnography (Herder, Kollár in izviri slovanske etnografije)

Vladimir Penchev, The Slavic Idea and the Origin of Bulgarian Folklore Studies (Ideja slovanstva in temelji raziskav bolgarske folklore)

Valentina Ganeva-Raycheva, Bulgarian Folklore Studies and the Formation of National Identity and Culture. The Contribution of Georgi Sava Rakovski (Bolgarska folkloristika in oblikovanje narodne identitete in kulture. Vloga G. S. Rakovskega)

Mariam M. Kerimova, Formation of Russian Ethnography (1750–1850) (Oblikovanje ruske etnografije (1750–1850)

 

ARTICLES / RAZPRAVE IN RAZGLEDI

Tatiana Bajuk Senčar and Jeffrey David Turk, Following european stories. An anthropological study of european integration