Traditiones • 34/2 • 2005

Submitted by stanka on Fri, 10/12/2010 - 09:28.


DOI: 10.3986/Traditio2005340211       (PDF http://isn.zrc-sazu.si/files/image/Publikacije/adobe20.jpg)
 
Naslov/Title
Franc Kramar and His Collection of »Oral Tradition from Ig and Other Regions«
 
Avtorica/Author
Monika Kropej
 
Izvleček
V članku je predstavljen skladatelj Franc Kramar iz Matene pri Igu na Dolenjskem predvsem kot nabiralec pripovednega izročila. Ljudske pesmi je začel zapisovati že v mladosti, ob tem pa je nabiral tudi drugo gradivo, še posebej ljudske pravljice in povedke, anekdote, šaljive zgodbe, zagovore, ljudske molitve, ljudske vraže in prerokovanja, pregovore, uganke in otroške igre. Nabrano izročilo je nameraval izdati v samostojni zbirki Ižansko in drugo narodno blago. Po nasvete in priporočilo se je obrnil na pravnika ter mladinskega in humoristčnrga pisatelja Frana Milčinskega. Milčinski je priporočil natis tega gradiva, ki mu je bilo oddano v pogled leta 1914, toda objavo je preprečila prva svetovna vojna. 

Abstract
The author analyzes the work of composer Franc Kramar from Matena by Ig in Lower Carniola, focusing primarily on his role of a collector of folk narratives. As a youth, Kramar started to record on paper folk songs along with other material, especially folktales, anecdotes, humorous stories, invocations, folk prayers, folk believe, prophesies, riddles, and children’s games. Intending to publish this material in a publication with the title Ižansko in drugo narodno blago (Oral Tradition from Ig and Other Regions), he seeked advice and recommendation from lawyer and author of humorous and children’s stories Fran Milčinski. Upon examining the material submitted by Kramar in 1914 Milčinski wrote a recommendation, but the onset of the First World War prevented the printing of the book.
 
Ključne besede
ljudska pesem, ljudska pravljica, ljudska povedka, pripovedništvo, anekdota, šaljiva zgodba, nabiranje ljudskega izročila 

Keywords

folk song, folktale, folk narrative, anecdote, humorous story, collecting folk heritage
 
Viri/References
Aarne, Antti in Stith Thompson
1961 The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Helsinki: Folklore Fellow(FFC 184).
Kramar, Franc
1922, 1926 Kako in kje sem nabiral slovenske narodne pesmi. Cerkveni glasbenik 45: 49.
1928 Prazne vere na Ižanskem. O vicanju duš in o mrtvih. Naš dom 20 (sept.): 218.
Kropej, Monika
1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: Založba ZRC.
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC.
Kumer, Zmaga
1959 Slovenske ljudske pesmi z napevi. Poročilo o glasbenem gradivu, nabranem 1906–1914 pod Štrekljevim vodstvom, zdaj v Glasbenonarodopisnem inštitutu v Ljubljani. Slovenski etnograf 12: 203–210.
1959/60 V spomin Francu Kramarju. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 2 (2): 14.
1995 Štrekljevo delo za slovensko ljudsko pesem. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 23): 9–21.
Matičetov, Milko
1962 Štrekljeva zapuščina in korespondenca s Francem Kramarjem. Ob petdesetletnici smrti dr. Karla Štreklja. Slovenski etnograf 15: 223–242.
Milčinski, Franc
1920 (ur.) Süha roba. Risbe Hinka Smrekarja. Ljubljana: Založba umetniške propagande [na platnicah letnica izida 1919].
Slovenske ljudske pesmi 1–4
1970–1998 Slovenske ljudske pesmi 1–4. Ljubljana: Slovenska matica.
Štrekelj, Karel
1895–1923 Slovenske narodne pesmi 1–4. Ljubljana: Slovenska matica.
Uther, Hans-Jörg
2004 The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography I, II, III. Helsinki: FF (FFC 284, 185, 186).