TRADITIONES, 35-2, 2006, 237–245

Submitted by stanka on Thu, 25/11/2010 - 10:26.


DOI: 10.3986/Traditio2006350212        (PDF )

Naslov/Title
Gregor Krek. With a Bibliography Tracing his Footsteps
 
Avtor/Author
Drago Samec
 
Izvleček
Bibliografija del in prispevkov Gregorja Kreka obsega njegovo pesniška dela, publicistične spise, strokovna in znanstvena besedila in monografije. Prav tako pa so vanjo uvrščeni tudi spisi in besedila o Gregorju Kreku, pesniku in znanstveniku.

Abstract

The bibliography of Gregor Krek’s work comprises his poems, popular articles, scientific treatises, and monographs. It also contains articles about Krek himself as a poet and a scholar.
 
Ključne besede
Gregor Krek, bibliografija

Keywords

Gregor Krek, bibliography.
 
Viri/References
Cankar, Izidor
1911 Obiski. Dr. Gojmir Krek. Dom in svet 7: 442.
Dolenc, Janez
2003 (2004) Dr. Gregor Krek na vrhuncu svojega ustvarjanja kot redni profesor na Graški univerzi. Loški razgledi 50: 77–91.
Gavrilović, Andra
1929 Sličice iz života slov. naučnika. Venac [Beograd] 14, 4/5: 351.
Hubad, Franc
1886 Nova knjiga. Ljubljanski zvon 6: 570.
1887 Imenitna knjiga. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Ljubljanski zvon 7: 2–7.
Jurčič, Josip
1872 Predgovor. Slovenski narod. Listki [Maribor] 1: 3.
Krek, Gojmir
1910 Zlorabljen jubilej. Edinost [Trst] 296 (25. 10. 1910).
Krek, Gregor
1861 I z Gradca, 11. junija. Slovenski glasnik 7 (14): 75–76.
1873 N ekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. V: Listki 4: 96–140.
Rutar, Simon
1972 Dnevnik (1869–1874). [Uredil in opombe napisal Branko Marušič]. - Trst: Narodna in študijska knjižnica; Nova Gorica: Goriški muzej.
Tominšek, Josip
1904–1905 Dr. Gregorij Krek. Slovan 3: 33–34.