TRADITIONES, 35-2, 2006, 129–137

Submitted by stanka on Thu, 25/11/2010 - 10:22.


DOI: 10.3986/Traditio2006350207        (PDF )
 
Naslov/Title
Gregor Krek and Linguistics
 
Avtorica/Author
Alenka Šivic – Dular
 
Izvleček
Gregor Krek spada med tista velika imena slovanske filologije, ki so se s svojim delom za trajno zapisala v njeno zgodovino. Zavedal se je vseh omejitev, ki so izhajale iz tedanjega razvoja znanstvene misli in hkrati poskušal razumeti nove tokove v jezikoslovju.

Abstract

Gregor Krek is one of the great figures of Slavic philology whose works and names are indelibly inscribed in the discipline’s history. Aware of all the limitations of scholarly thought as developed at the time, he simultaneously sought to understand new trends in linguistics.
 
Ključne besede
Gregor Krek, jezikoslovje, debelna teorija, valovna teorija

Keywords

Gregor Krek, linguistics, Stammbaum theory, Wellentheorie
 
Viri/References
Dolenc, Janez
1992 Krek, Gregor. V: Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga.
2005 Dr. Gregor Krek, utemeljitelj slavistike v Gradcu. Jezik in slovstvo 50 (3–4): 125–127.
Glaser, Karol
1896 Zgodovina slovenskega slovstva. III. zvezek: Bleiweisova doba od 1848 do 1870. leta. V Ljubljani: Založila Slovenska Matica: 193–195 [pod: Gregor Krek].
Grafenauer, Ivan
1911 Zgodovina slovenskega slovstva II. del: Doba narodnega prebujenja (1848-1868). Ljubljana: Založila Katoliška bukvarna: 458–460 [geslo: Gregor Krek].
Jagić, Vatroslav
1910 Istorija slavjanskoj filologii. Sanktpeterburg: 785–786.
Krek, Gregor
1858a Divji mož. Novice gospodarske, obertniške in narodne 16: 84–85.
1858b O naši književnosti. Novice… 16: 243–244.
1858c Cena pesem narodnih. Novice… 16: 293–294.
1866 Über die nominale Flexion des Adjektivs im Alt- und Neuslovenischen. Jahresbericht über die steiermärkisch-landschaftliche Ober-Realschule in Graz für das Jahr [Graz] 15.
1881 Onovoslovenskem rokopisu zgodovinskega društva koroškega. Kres 1 (3): 173–190.
1884 Razne malenkosti. Kres 4 (2): 107–112; (8): 414–421.
1887 Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge. Zweite völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.
Lindeman, Friederik Otto
1970 Einführung in die Laryngaltheorie. Berlin (Sammlung Göschen Band; 1247/1247a).
Miklosich, Franz
1879 Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Erster Band: Lautlehre. Wien. Ottův Slovník Naučný XV [OSN 15].
Pirjevec, Avgust
1925–1932 Slovenski biografski leksikon. Prva knjiga. V Ljubljani: Založila Zadružna gospodarska banka: 557–558 [pod: Gregor Krek].
Slodnjak, Anton
1962 Krek, Gregor. V: Enciklopedija Jugoslavije 5. Zagreb.
Wytzrens, Günter
1968 Östereichisches biographisches Lexion. 1815–1950 4, 1966–1969 [18. snopič]. Wien [pod: Gregor Krek].