Traditiones, 38-2, 2009, 151–164

Submitted by stanka on Thu, 18/11/2010 - 09:55.


DOI: 10.3986/Traditio2009380210       (PDF )
 
Naslov/Title
“The Inner Frontier”: Borders, Narratives, and Cultural Intimacy in Topolò/Topolove.
 
Avtorica/Author
Donatella Cozzi
 
Izvleček
21. decembra 2007 je bila naposled odprta ena spornejših mej v Evropi, tista med Slovenijo in severovzhodno Italijo. Članek predstavlja pripovedi treh rodov iz vasi Topolò/ Topolove ob italijansko-slovenski meji. Ti so z mejo živeli na različne načine: nekateri so razvili strategije, da so jo obšli, drugi so si ustvarili nasprotno etničnost in “notranjo mejo”, ki čustveno oblikuje njihova življenja.

Abstract

On 21 December 2007 one of the most contentious borders in Europe, the one between Slovenia and northeastern Italy, finally opened. This article presents narratives from the village of Topolò, near the Italian–Slovenian border, by three generations that lived with the border in different ways. Some people developed strategies to bypass it, whereas others built up a contrasting ethnicity and an “inner frontier” that emotionally shapes their lives.
 
Ključne besede
mehanizmi ustvarjanja mejnosti, slovenska manjšina v Italiji, razločevalna etničnost, slovensko-italijanska meja, pripovedovanje o mejnosti, italijanizacija

Keywords

mechanisms of boundary construction, Slovenian minority in Italy, contrasting ethnicity, Slovenian-Italian border, narrating borderlands, Italianization
 
Viri/References
Ballinger, Pamela
2003 History in Exile: Memory and identity at the borders of Balkans. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Berdahl, David
1999 Where the world ended: Re-unification and identity in the German borderland. Berkeley: University of California Press.
Berezin, Mabel
2003 Territory, emotion and identity: Spatial recalibration in a New Europe. In: Berezin and Schain (eds.) 2003, 1–30.
Berezin, Mabel and Martin Schain
2003 Preface. In: Berezin, Mabel and Martin Schain (eds.), Europe Without Borders: Remapping Territory, Citizenship And Identity In A Transnational Age. Baltimore: John Hopkins University Press.
Bevilacqua, Giorgio
1991 Verità scomode. Trieste: Edizioni Lint.Corsellis John, Ferrar Marcus
2008 Slovenia 1945. Ricordi di morte e di sopravvivenza dopo la Seconda guerra mondiale. Gorizia: Libreria Editrice Goriziana.
Covaz, Renzo
2007 Gorizia – Nova Gorica: Niente da dichiarare. Pordenone: Biblioteca dell’Immagine.Das, V. and D. Poole (eds.)
2004 Anthropology in the Margins of the State. Oxford: James Curry and Santa Fe, School of American Research Press.
Donnan, Hastings and Thomas M.Wilson
1999 Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford: Berg.Gariup, Mario, Renzo Gariup e Renzo Rucli
1994 Topolove. Pripoved o koreninah beneške vasi / Topolò. Racconto sulle origini di un paese delle Valli del Natisone. San Pietro al Natisone: Circolo Culturale Rečan.
Herzfeld, Michael
1997 Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. New York: Routledge .
Judson. Pieter
1996 Frontiers, Islands, Forests, Stones: Mapping the Geography of a German Identity in the Habsburg Monarchy, 1848–1900. In: Yaeger, Patricia (ed.), The Geography of Identity. Ann Arbor: University of Michigan Press, 382–407.
Linke, Uli
1999 Blood and Nation: The European Aesthetics of Race. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Medved, Anja and Nadja Velušček
2006 Sešivalnica spomina /Ricuciture di memorie (DVD, 47’). Šmihel (Šempas): Zavod Kinoatelje.
Nazzi, Faustino
1995 Il Duce lo vuole: La proibizione dello sloveno nella vita religiosa della Slavia Friulana. San Pietro al Natisone: Cooperativa Lipa editrice.
Petricig, Paolo
1997 All’ombra del Tricolore. San Pietro al Natisone: Cooperativa Lipa editrice.
Ugo, Gianluigi
2001 Il problema jugoslavo e l’Italia 1915–2000: La condotta occidentale. Roma: Settimo Sigillo.
Verginella, Marta
2008 Il confine degli Altri: La questione giuliana e la memoria slovena. Roma: Donzelli.