Traditiones, 38-2, 2009, 31–39

Submitted by stanka on Thu, 18/11/2010 - 09:48.


DOI: 10.3986/Traditio2009380203        (PDF )
 
Naslov/Title
Europe and its Scholarly Communities.
 
Avtor/Author
Thomas Wolfe
 
Izvleček
Prispevek obravnava premiso, da znanstvene študije obravnavamo kot besedila, ki izražajo pripadnost določenemu strokovnemu krogu oziroma znanstveni skupnosti in ne kot tekste, ki so produkt družbeno nevtralne znanosti. Na osnovi primerov iz družboslovja, ki obravnavajo ustroj sodobne Evrope, avtor ugotavlja, kako pomembno je, da znanstveniki v svoj pogled na predmet obravnave vključijo tudi povsem protislovna si stališča.

Abstract
The essay explores the idea that we think of works of scholarship as documents marking belonging to communities, rather than as the texts of a socially ungrounded science. It uses examples from social scientific works that study contemporary European construction to suggest the importance of incorporating into one's view apparently contradictory viewpoints.
 
Ključne besede
znanstveni izsledki, evropski ustroj, skupnost, disciplinarnost in interdisciplinarnost

Ključne besede
scholarship, European construction, community, disciplinarity and interdisciplinarity
 
Viri/References
Cas, Mudde
2008 Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1–2.
Judt, Tony
2008 Postwar. London: Penguin.
Ross, Kristin
1996 Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the Reordering of French Culture, Cambridge: MIT Press, 1996.
Sheehan, James
2006 Where have all the soldiers gone? New York: Houghton Mifflin.
2008 Tony Judt, Postwar, London: Penguin.