GRADIVO ZA NARODOPISJE SLOVENCEV [MATERIALS FOR THE ETHNOGRAPHY OF SLOVENIANS]

Submitted by stanka on Thu, 15/10/2009 - 10:50.
1. Vinko Möderndorfer, Ljudska medicina pri Slovencih [Folk Medicine in Slovenia]. – 1964.
2. Angelos Baš, Opisi kmečkega oblačilnega videza na Slovenskem v prvi polovici 19. stoletja [Descriptions of
rural costume in
Slovenia in the first part of the 19th century]. – 1984.
3./1. Niko Kuret, Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848: Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1848). 1.
del, 1. snopič [Slovenian Styria prior to the 1848 March revolution. Topographic data of the survey of Archduke Johann (1818) and Georg Göth (1848). Part 1, fasc. 1]. – 1985
3./2. Niko Kuret, Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848: Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1848). 1.
del, 2. snopič [Slovenian Styria prior to the 1848 March revolution. Topographic data of the survey of Archduke Johann (1818) and Georg Göth (1848). Part 1, fasc. 2]. – 1987.
3./3. Niko Kuret, Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848: Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1848). 1.
del, 3. snopič [Slovenian Styria prior to the 1848 March revolution. Topographic data of the survey of Archduke Johann (1818) and Georg Göth (1848). Part 1, fasc. 3]. – 1989.
4. Angelos Baš, Opisi oblačilnega videza na Slovenskem v 17. in 18. stoletju [
Descriptions of rural costume in
Slovenia in the 17th and 18th centuries]. – 1989.
5. Niko Kuret, Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848: Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1848). 2.
del, 1. snopič [Slovenian Styria prior to the 1848 March revolution. Topographic data of the survey of Archduke Johann (1818) and Georg Göth (1848). Part 2, fasc. 1]. – 1993.