Saša Babič

Submitted by stanka on Thu, 28/02/2008 - 08:46.

Saša Babič, Assistant 

 

 

 


Saša Babič was born in 1979 in Ljubljana. She completed her studies of Russian language and literature and Slovene language and literature on Faculty of Arts in 2005. Since November 2006 she has been working as a research assistant at the ISE. She is preparing a doctoral dissertation on the esthetic structure of folklore short forms (proverbs, riddles, curses etc.) at the Department of Slovene language and literature.


 


Selected bibliography

2008 Minimalni frazemi v slovenščini. V: Jezik in slovstvo. 53/2, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2008, [49]-63.

2008 Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas (sourednica). Ljubljana, Založba ZRC, 2008.
2008 Lenoba - zvesti ti bom do groba = Sloth - till death do us part. V: VILÍMEK, Vítězslav (ur.). Parémie národů slovanských. IV : sborník rříspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. listopadu 2008. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008, str. 20-25.
2009 Slovstvena folklora v službi politične manipulacije na primeru Sovjetske zveze. Slovs. folklor., marec 2009, letn. 8, št. 1 (10), str. 5-7.
2010 Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev. Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, 2, str. 154-161.
2010 Temporary modifications of proverbs, sayings and other small folklore forms = Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev. V: KILIÁNOVÁ, Gabriela (ur.). Programme and abstracts. Bratislava: Ústav etnológie SAV: Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences, 2010, str. 13.

 

Tel.: +386 (0)1 470 62 85
Fax: +386 (0)1 425 77 52
E-mail: sasa.babic@zrc-sazu.si