Saša Poljak Istenič

Objavil stanka, dne Čet, 05/01/2006 - 14:06.

Saša POLJAK ISTENIČ, mlada raziskovalka 

Rojena 1977 v Kranju. Leta 2002 je z delom "Množični mediji koroških Slovencev" diplomirala iz etnologije, zanj prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete in nagrado Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pripravništvo je opravila v Pokrajinskem muzeju Kočevje.

Od oktobra 2003 je mlada raziskovalka na ISN. Sodeluje pri inštitutskem projektu Etnološki pogledi in podobe. Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo pripravlja doktorat o transformacijah delovnih šeg na podeželju v okolici Ljubljane.

Ključne besede njenega raziskovalnega interesa: šege, rituali, prazniki, odnosi med mestom in podeželjem, turizem, identiteta.

Izbrane objave:
2001 Slovenski mediji na avstrijskem Koroškem. V: I. Destovnik idr., Na poti skozi čas, Mladi in - vrednote, kultura, mediji, vrtci, dom. Celovec, Ljubljana, 35-48.
2003 Položaj slovenščine na dvojezičnem območju. V: I. Destovnik idr., Na poti skozi čas, Vsakdanja kultura v Libučah in okolici. Pliberk, Celovec, Ljubljana, 38-54.
2004 "Country wedding in Ljubljana": a festival to promote tourism and socialism. V: Mike Robinson (ur.) idr., Journeys of Expression III: Tourism and Festivals as Transnational Practice: conference proceedings. Sheffield, 12 str.

2006 "Ko je muzika zašpilala je vse drlo" : o medvoški godbi na pihala. V: VODNIK, Alenka (ur.). Od Jakoba do Jakoba : o krajih in ljudeh občine Medvode. Medvode: Zgodovinsko društvo 2006, 219-256.

Tel.: +386 (0)1 470 62 79
Faks: +386 (0)1 425 77 52
E-pošta: sasa.poljak@zrc-sazu.si


SICRIS