Saša Babič

Objavil stanka, dne Tor, 28/11/2006 - 10:36.

Saša Babič, mlada raziskovalka 

 


Rojena 1979 v Ljubljani. Leta 2005 je diplomirala na Filozofski fakulteti na Oddelku za Ruski jezik in književnost ter Slovenski jezik in književnost. Od leta 2006 je zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje. V okviru podiplomskega študija na Oddelku za slovenski jezik in književnost se ukvarja s folklornimi obrazci (pregovori, uganke, zagovori, izštevanke …, t. i. drobna slovstvena folklora) ter pripravlja doktorat z naslovom Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev v časovnem preseku z vidika slovstvene folkloristike.


 

Izbrana bibliografija:
 
2008 Minimalni frazemi v slovenščini. V: Jezik in slovstvo. 53/2, Slavistično društvo
Slovenije, Ljubljana 2008, [49]-63.
2008 Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas (sourednica). Ljubljana, Založba ZRC, 2008.
2008 Lenoba - zvesti ti bom do groba = Sloth - till death do us part. V: VILÍMEK, Vítězslav (ur.). Parémie národů slovanských. IV : sborník rříspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. listopadu 2008. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008, str. 20-25.
2009 Slovstvena folklora v službi politične manipulacije na primeru Sovjetske zveze. Slovs. folklor., marec 2009, letn. 8, št. 1 (10), str. 5-7.
2010 Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev. Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, 2, str. 154-161.
2010 Temporary modifications of proverbs, sayings and other small folklore forms = Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev. V: KILIÁNOVÁ, Gabriela (ur.). Programme and abstracts. Bratislava: Ústav etnológie SAV: Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences, 2010, str. 13.

 

Tel.: +386 (0)1 470 62 85
Faks: +386 (0)1 425 77 52
E-pošta: sasa.babic@zrc-sazu.si