Barbara IVANČIČ KUTIN

Objavil stanka, dne Pon, 14/11/2005 - 12:29.

Barbara IVANČIČ KUTIN, dr., znanstvena sodelavka

Rojena leta 1973 v Šempetru pri Gorici. Leta 1998 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani zaključila študij slovenskega jezika s književnostjo in sociologije kulture. Po diplomi je kot profesorica slovenščine poučevala v Bolnišničnih oddelkih OŠ Ledina v Ljubljani. Decembra l. 1999 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za Slovensko narodopisje. Raziskuje na polju slovstvene folkloristike, predvsem folklorne pripovedi, okoliščine in izvedbo pripovedovanja. Leta 2005 je z mentorstvom izr. prof. dr. Marije Stanonik na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani doktorirala z disertacijo Kontekst in tekstura folklornih pripovedi na Bovškem. Sodeluje tudi pri projektu Slovenski pregovori in reki, Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo in folklorsitiko ter zbira gradivo za diferencialni slovar bovškega govora.

Ključne besede raziskovalnega interesa: slovstvena folkloristika, folklorne pripovedi, fonetična transkripcija, tekst, tekstura in kontekst folklornega dogodka.

Izbrane objave:
2001 Dober pripovedovalec z zornega kota poslušalca in raziskovalca. Traditiones 30, 1. Ljubljana 2001, 183-191.
2003 Raziskovalni položaji pri terenskem zbiranju prozne folklore. Traditiones 32, 1. Ljubljana 2003, 117-124.
2004 Pripovedovalci in njihove pripovedi na Bovškem. V: SIVEC, Stanko (ur.). Bovški zbornik : ob 800-letnici prve pisne omembe župnije Bovec : 1192-1992. Tolmin: Tolminski muzej, 2004, 179-196.
2006 Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006.
2006 Ledinska in hišna imena v vasi Čadrg - del kulturnega izročila. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2006, letn. 35, št. 1, str. [135]-158.
2007 Slovar bovškega govora. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 116 str.,
2007 The roles of participants in a storytelling event. Folklore (Tartu, Online). Spletna izd., 2007, vol. 37, str. 35-41. http://www.folklore.ee/folklore/vol37/kutin.pdf.
2008 Neslovanske besede v bovškem narečnem besedišču. Slavistična revija. [Tiskana izd.], str. 87-101.
2008 Pregovori v Križnikovi sanktpeterburški zapuščini in zapuščini JAZU. V: STANONIK, Marija (ur.), SEMPRIMOŽNIK, Jože (ur.), IVANČIČ KUTIN, Barbara (ur.), BABIČ, Saša (ur.). Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 218-222.
2009 Drobni folklorni žanri na Polhograjskem. V: BOKAL, Ljudmila (ur.). Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi. Polhov Gradec: Turistično društvo; Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 417-433.
 


Tel. +386 (0)1 4706 293
Faks: +386 (0)1 4257 752
E-pošta:
B.Ivancic@zrc-sazu.si

SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=12116