Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK

Submitted by stanka on Tue, 10/01/2006 - 11:00.

Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK, Ph.D., Senior Scientific Research Fellow

 

 

Born in Koper in 1956. Graduated from the Dept. of Ethnology and the Dept. of Slavic Languages, Faculty of Arts, Ljubljana University, in 1981. Between 1982 and 2001 employed at the Dept. of Ethnology (and Cultural Anthropology) at the Faculty of Arts, Ljubljana University, working first as a librarian and as an assistent, lately as assistant professor. Ph.D. in ethnology from the Ljubljana University in 1999. Researcher at the Institute of Slovenian Ethnology SRC SASA since October 2001. Head of research projects Šege in prazniki na Slovenskem (Customs in Slovenia, 2001–2004) and Etnološki pogledi in podobe (Ethnological Perspectives and Images, 2004–2007). She lectured (2003–2008) on culture and identity at the Dept. of Anthropology, Faculty of Humanities (University of Primorska) in Koper. Was on editorial boards of the Glasnik SED (Bulletin of the Slovene Ethnological Society), Knjižnica Glasnika SED (Bulletin of the Slovene Ethnological Society Library), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja (Ethnological Topography of the Slovene Ethnic Territory series) and of the Slovenski etnološki leksikon (The Lexicon of Slovenian Ethnology), since 2004 with J. Fikfak chief editor of Traditiones.

Research interests: history and theory in ethnology, regional etnology, methodology, culture, identity, terminology, ethnological lexicography.

Since 1 November 2010 she is head of the institute.

Selected bibliography

1982   Slovenci v Mannheimu [Die Slowenen in Mannheim]. Ljubljana.

1991   Slowenian Ethnology between the Past and the Present . Ethnologia Slavica (Bratislava) 22, 1990: 217–242.

1991   O identiteti etnologije [On identity of Ethnology]. V: D. Rihtman-Auguštin (ed.), Simboli identiteta. Studije, eseji, građa. Zagreb, 32–44.

1995   Med narodopisjem in antropologijo. O razdaljah in bližinah [Between Ethnography and Anthropology: On Distances and Proximities]. V: R. Muršič in M. Ramšak (eds.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana, 125–140.

2000   Redefinicija slovenskega narodopisja v objemu evropske etnologije ali 'O bistvu etnografije in njeni metodi' – še enkrat [The Redefinition of Slovenian Ethnography in the context of European Ethnology, or »On the Essence of Ethnography and its Method«]. V: J. Bogataj (et al. ed.), Kolesar s Filozofske. Zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka. Ljubljana, 79–103.

2000   Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije [Ethnology in Slovenia: Between the Reefs of 'narodopisje' and Anthropology]. Ljubljana.

2001   Podobe pokrajin [Images of Slovenian Regions] (with M. Hudelja in V. Hazler). Ljubljana.

2002   O Ehrlichu in etnologiji [On Lambert Ehrlich and Ethnology]. In: E. Škulj (ed.), Ehrlichov simpozij v Rimu. Celje, 157–172.

2004   Slovenski etnološki leksikon [Slovenian Ethnological Lexicon (302 entries)]. Ljubljana.

2005   Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja [Torn Roots: Traces of Rajko Ložar's Life and Work] (ed., with H. Ložar - Podlogar). Ljubljana.

2005   Murkov pomen za etnologijo v Sloveniji [Matija Murko's Relevance for Ethnology in Slovenia]. In: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Sbornik studií. Brno, 100–122.

2006   Narodu v slavo in učenosti v napredek. Recepcija Gregorja Kreka v slovenski etnologiji [Reception of Gregor Krek in Slovenian Ethnology]. Anzeiger für slavische Philologie (Graz) 33, 2005: 93–113.

2006    Etnološka branja Gregorja Kreka [Ethnological Readings of Gregor Krek]. Traditiones 35, 2: 205–233.

2006   Ethnographic legacies. Niko Kuret. Folklore (Tartu) 34: 59–74 (http://www.folklore.ee/folklore
/vol34/kuret.pdf
)

2007   Slovanski svet v obzorju slovenske etnologije [The Slavic World in the Horizon of Slovenian Ethnology]. In: Kaleta, Petr in Lubomír Tyllner (eds.). Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století.Sborník z Mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16. - 17. listopadu 2006). Praha: Etnologický ústav AV ČR, 209–225.

2008   Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta ((1906–1995) [The Magic of Tradition: The Legacy of Niko Kuret (1906–1995)] (ed., with H. Ložar - Podlogar). Ljubljana.

2008   Med življenjem in znanostjo. Etnološka obzorja Nika Kureta [Between Life and Scholarship: Niko Kuret's Ethnological Horizons]. In: Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1995), 41–68.

2008   Scraps of the History of Ethnology in Slovenia. Český lid (Praha) 95, 1: 37–62.

2008   Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja I. [Perspectives and Images: Fragments on Knowledge Production I.]Traditiones 37, 2: 217–250.

2009   Etnološki pogledi in podobe [Ethnological Perspectives and Images] (ed.) Ljubljana, 2008 [i. e.] 2009.
 

Phone:       +386 (0)1 4706 292

Fax:            +386 (0)1 425 77 52

 

SICRIS: http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6722